Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyimesi


Gyimesi Gyula (Bp., 1913. dec. 18.-): lelkész. - A teol-t Innsbruckban és Esztergomban végezte, 1936. VI. 21: pappá szent. Nagyorosziban, 1939: Balassagyarmaton, 1940. Bp-Újlakon kp., 1943: Esztergom-Szentistvánvárosban lelkész, 1946: a bpi Wesselényi Felsőkeresk. Isk. hittanára, 1950: Bp-Farkasrét, 1951: a bp-óbudai Jó Pásztor-tp. kisegítő lelkésze, 1954: tp-ig., 1962: Esztergomban spirituális, 1966: Visegrádon plnos, 1969: a bpi Bazilika kp-ja, 1971: szabadságon Kanadában, 1973: nyugdíjazták. - A Kanadai M. Írók Szöv-ének 1973(?): tagja, 1983: elnöke, 1979: a clevelandi Árpád Akad. tagja, a Szabad M. Újságírók Szöv-e alelnöke. - M: Határok nélkül. Elb. Többekkel. Toronto, 1979. - Éledő őrtűz. Elb. Többekkel. Uo., é.n. - Álnevei: Budai Ferenc (az USA-ban megjelent írásainál); Erdélyi Gyula (a Kanadában közölt írásainál). T.E.

Schem. Strig. 1982:350. - Somogyi 1982:123. - Nagy I:236.