Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyürky


Gyürky Ödön, gyürki (Felsőszelény, Hont vm., 1863. okt. 23.-Bp., 1938. okt. 11., tem. n.): hírlapíró. - A gimn. 1-6. o-át Léván és Besztercebányán végezte, papnövendékként 1 é. a nagyszombati szem., 1878-80: az esztergomi bencés gimn. növendéke. A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1884: a bpi tudegy. a neveléstud. dr-ává avatta. Fölszentelése előtt elhagyta az egyh. r-et, 1886: Bpen magánint-ben tanított, 1891: az állatorvosi akad. felvételi tanf. tanára. 1889: a bpi Katolikus Kör alapító titkára, 1890: a M. Állam b. munk., 1891: a kat. tanítók orsz. értekezlete s az orsz. kat. nagygyűlés jegyzője, az Aquinói Szt Tamás Társ. és a SZIT Tud. és Irod. o. tagja. 1906. XI: mint az Orsz. Kat. Iroda titkárának(?) elszámolási nehézségei támadtak, Nagyváradon Balogh Jenő ny. néptanító álnéven élt. 1909. IV: elmebetegnek nyilvánították, Bpen élt magánzóként. - M: Rousseau nevelési elvei. Bölcs. dri ért. Vác, 1882. - A philosophia az isk-ban. Uo., 1883. - A szeretet nevelése. Eger, 1883. (Klny. Népisk. Tanügy) - Salamon m. kir. Bp., 1885. (Tört. Kvtár 80.) - Üdvözlő dal a bpi kath. kör 1889. X. 1: tartott megnyitása alkalmára. Uo., 1889. - De Lasalle János. Néhány lap a ker. ped. tört-éből. Uo., 1889. (Klny. Egyh. Közl.) - Mester uram a nevelésről. Uo., 1889. (2. kiad. Bp., 1894) (Népiratkák 21.) - A gyermek - Isten áldása. Uo., 1890. (Uaz 35.) (2. kiad. Uo., 1894) - Költemények. Esztergom, 1890. - Új költemények 1892-95. Uo., 1895. - Alapszabálytervezet kat. munkásegyesületek részére. Uo., 1897. - Kath. köreink 1900-ban. Uo., 1901. - Mo. kath. egyes-ei 1902-ben. Uo., 1902. - Esztergomban 1885-86: a Vasárnapi Lapok szerk. kiadója, Bpen Ribényi Antallal 1893: a Heti Hírlap szerk-je, 1895. I. 1-1906. IX. 30: Tóthfalusi Bélával a Társulati Értesítő szerk-je, 1898-1906: kiadója is, 1897. I-1904. XII: a Katholikus Pedagógia szerk-je és kiadója, 1899. I. 8-1902:1. sz. az Elnöki Útmutató fel. szerk-je és kiadója, 1902. XII. 31-1905. II. 12: az Új Lap főszerk-je, 1901. X. 15-1902. XII. 30: és 1903. XI. 3-1904. III. 31: fel. szerk-je is, 1901. X. 15-1902. XII. 30: szerk-je is. - Álnevei: Dalár (1883-: M. Állam); Tyrtaeus (uo.) 88

Szinnyei IV:194. - Balogh 1939:28. - Gulyás XI:987. - Viczián 1995:171.