🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Grigássy
következő 🡲

Grigássy Gyula (Kajdanó, Bereg vm., 1886. dec. 29.-Braddoek, Pa., USA, 1959. aug.): teológiai tanár, parókus. - Teol. tanulm-ait Ungvárt és Bpen végezte, teol. dr. Ungváron 1913: pappá szent., petriki lelkész, 1914: teol. tanár. 1924: kivándorolt az USA-ba, ahol a braddoeki g.k. egyhközs. parókusa lett. Tört. és egyhjogi tanulm-okat írt. - Fm: A m. gör. kat-ok legújabb tört. Ungvár, 1913. - A lpászt-ok közig. elmozdításáról szóló Maxima cura decretum rövid ismertetése. Uo., 1916. - Isztoria Cerkvi Chrisztovoj. Uo., 1917. - Az új lat. egyhjogi törvénykv-nek a K-i szertartásúakra vonatkozó kánonai. (G.K. Szle, 1918. VIII. 11-XII. 1.) P.I.

Schem. Munkacs. 1908:301; 1914:286. - G.K. Szle 1918. IX. 1. - Gulyás XI:399. - Bendász István g.k. esp. közlése