🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Glória Társulat
következő 🡲

Glória Társulat, Szenc (Senec, Szl.), 1990. febr. 20.-: magyar egyházi kiadó Szlovákiában. - 19 m. lelkipásztor alapította, mint a Szlovákiai Magyar Kat. Papok Társutatát terjesztették föl jóváhagyásra, amit Spolok mad'arszkých katolických duchovných na Slovensku címen VVS/1-909/90/164. sz. alatt megkaptak. Kv- és folyóir-kiadási engedélyüket a Kultuszmin. jóváhagyta (MK 2262/1990-KKTI-17.7.1990. sz.) - A ~ egyh. jóváhagyását a nagyszombati érsekség szóban megadta, később a Szlovákiai Püspökkari Konferencia 1991. VIII. 27: a CIC 298. 1. §-ra hivatkozva csak abba egyezett bele, hogy a ~ egyh. kiadóként működjék. - Tőkéjét az alapítótagok adták össze. Taglétszáma 1998: 78 fő. A tagok a belépéskor egyszer s mindenkorra fölajánlott összeggel támogatják a ~ot, tagdíj nincs, támogatást köszönettel fogadnak. - A ~ot Szerkesztőbizottság irányítja. Közp. székháza nincs, 1998: építkezésre Pozsonypüspökiben telket vásároltak. 1998: a közp. a szenci, a Szerkesztőség a dunahidasi, a kiadóhivatal a boldogfai pléb-n működik. Elnöke Harsányi Gyula, titkár és főszerk. Koller Gyula. - A ~ fő feladata 1990. IV. 8-tól a →Remény c. hetilap kiadása. A kezdeti 20.000 példány idővel 17.400-ra zsugorodott, de 1998: még mindig önellátó, mert a pléb-k terjesztik, az előfizetők a tp-ban veszik át példányaikat. - Kiadványai: Glória. Imakv. 1991, 1993; A Remény falinaptára, évente; katekizmusok (1990: A mennyei Atyához megyünk; Találkozunk irgalmas Atyánkkal; Felnőtt kereszténnyé válunk), hittankv-ek (1992: Jézus Evangéliuma, 1993: Ószövetségi tört-ek), lit. kiadványok (1991: A szentmise könyörgései I-II., 1992: III.; 1991: A szentmise zsoltárai). - Koller Gyula: Napi örömhír I-II. Köznapi elmélkedések, 1992-93; Mi az igazság? Hitvédő brosúra, 1993; Naptárunk szentjei. Szentek rövid életrajzai, 1993. Ko.Gy.