🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Garay
következő 🡲

Garay Alajos (Szekszárd, Tolna vm., 1818. dec. 24.-Dunaszekcső, 1886. jan. 18.): plébános, költő. - →Garay János költő öccse. A gimn-ot és a teol-t Pécsett végezte. 1839: Fericsancén (Verőce vm.) a Mihalovics családnál nev. 1841: pappá szent. Nádasdon, 1845: Mágocson kp., 1847: Mocsolád, 1850: Lovászhetény, 1855: Kisszékely plnosa. 1860: Pestre költözött, a SZIT és a SZLT titkára és kvtáros. 1864: Szalatnak plnosa, 1867: Pécsett a ppi tanítóképző h. hitokt-ja és tanára, 1870: Majs, majd Dunaszekcső plnosa. Versei 1835-től jelentek meg főv. és pécsi lapokban. ~ dallamával énekeljük a →Hozsanna 247. sz. énekét. - Fm: Dalhangok a kat. egyh. őstörténete, s szokásaiból. Szekszárd, 1852. - Falusi élet. Képek a közéletből. Pest, 1856. - Betulia hölgye. Hősköltemény. Uo., 1860. - Temetési gyászénekek a szokásos egyh. imák és szt szertartásokkal. Solya Antallal és Engeszer Mátyással. Uo., 1860. - Szt László m. kir. tiszt-e. Uo., 1863. - Berta kirné. Tört. reg. Írta K. Bolanden. Ford. Uo., 1863. - Összes szépirod. művei 10 köt-ben. 1. köt. Pécs, 1867. - Életrajzok. 1-3. füz. Mohács, 1883. - Zsidó bevándorlás. 12 röpirat. Szekszárd, 1882. - Részt vett a SZIT által kiadott Szentek Élete szerk-ében, 1861-63: és 1883: a M. Egyh. Szónok, 1862-64: a SZIT Naptárának szerk-je. - Álneve: Badacsonyi. 88

Schem. Qu. 1885:144. - M. Sion 1892:619. - Szinnyei III:1003. - Pallas VII:822. - Sziklay 1941:296. - Gulyás X:363.

Garay János, OFM (15. sz.): fölszentelt püspök. - 1494. IX. 12: nikopoliszi c. pp, a kalocsai érs. spp-e. - Utóda e c-en 1497. I. 7: Konrad von Heyden OCarm. T.E.

Eubel II:223. - Szt Ferenc 1926:476. (I. 7: cpp.)

Garay János (Szekszárd, Tolna vm., 1812. okt. 10.-Pest, 1853. nov. 5.): író, költő, könyvtártiszt. - Szekszárdon, 1823-28: Pécsett tanult, 1829: a pesti tudegy-en bölcs-et hallg. 1833: a Regélő és a Honművész segédszerk-je, 1838: Pozsonyban a Hírnök szerk-je. 1839: Pesten a Jelenkor munk., 1844: végéig a Bpi napló c. rovat vez-je. 1839. XI. 23: a MTA l. tagja, 1842. I. 22: a Kisfaludy Társ. tagja, 1844: helyettesítő s-titkára, 1845. I. 28-1849: rendes s-titkára. 1845: az Életképekben a Hírlapi méh c. szemle vez-je; 1845. VII. 1-1846: az Egy. Kvtár díjnoka, 1847: a M. Irod-terjesztő Társulat jegyzője, 1848. VI. 18: a m. nyelv és irod. egy. tanára. Betegeskedése miatt 1849 nyarán nem menekülhetett el Pestről, a szabharc. leveretése után Fóton gyógyíttatta magát. 1850. I: az Egy. Kvtár kvtártisztje. Vaksággal fenyegető szembajához járult köszvényes bántalmaitól váltotta meg a halál. - M: Tiszteletoltára... gr. Cziráky Antal... Mo. bírájának... Pest, 1829. - Csatár. Hőskölteményi rajzolat. Uo., 1834. - Árbócz. Szomorújáték 5 fv-ban előjátékkal. Uo., 1837. (M. Tört. Színművek 2.) - Bátori Erzsébet. Tört. dráma 5 fv. Buda, 1840. (Színműtár 1. 10. füz.) - M. és ném. beszélgetések kézikv-e... Pest, 1840. (2. bőv. kiad. 1842; 4. és 5. bőv. kiad. közread. Toepler Theophil Eduard. Uo., 1855; 12. kiad. Bp., 1894; 13. kiad. Uo., 1916) - Versei. Buda, 1843. - Csapó Dániel. Gyászkölt. H.n., 1844. - Frangepán Kristófné. Költői beszély. Pest, 1846. - Tollrajzok. 1-3. köt. (1. Novellák, népmondák és legendák. 2. Genreképek, elmefuttatások és komolycsák. 3. Tájrajzok és úti képek) Uo., 1846. - Szegszárdi bordal. Viszontlátás Szegszárdon. Uo., 1846. - Emlény Földi János sírhalmának ákászültetésseli megtiszteltetésére... H.n., 1847. - Az Árpádok. Tört. balladák- és mondákban. Pest, 1847. (2. kiad. 1948) - Újabb versei 1843-1847. Uo., 1848. - Balatoni kagylók. Költeményfüzér. Uo., 1848. - Szt László. Tört. költ. 1-2. köt. Eger, 1851-52. (2. kiad. Pest, 1854; 3. kiad. 1865. M. Remekírók 11-12.) - Összes költeményei. Baráti megbízásból kiadta Ney Ferenc. Pest, 1854. (2. teljes kiad. Előszó: Ney Ferenc. Uo., 1860) - Dichtungen. Uo., 1855. (2. kiad. Bécs, 1856) - M. hölgy. Pest, 1860. - István főhg. körútja. Költ. Bev. Toldy Ferenc. Bp., 1874. (Klny. Kisfaludy Társ. Évlapjai IX.) - Összes munkái. Teljes kiad. S.a.r., jegyz. és életr. Ferenczy József. 1-5. köt. Bp., 1886-87. - Az obsitos vitéz. Uo., 1888. (Históriák. Nóták 72.) (alakjait fölhasználta Kodály Zoltán Háry János c. dalművéhez) - Regék Mátyás kir-ról. Uo., 1889. (Uaz 91.) - ~ szobor leleplezése ünnepének emlékére. A költő verseiből kiadta Garay Antal. Szekszárd, 1898. - Munkái. Bev. Ferenczi Zoltán. Bp., 1902. (M. Remekírók 29.) - Balladái és életképei. Uo., 1904. (Olcsó Kvtár 1346-49.) - Vál. költ-ei. Az ifj. számára összevál. Gaal Mózes. Uo., 1905. (Kis Kvtár 81-82.) (új lenyomat 1909) - Vál. munkái. Bev. Angyal Dávid. Uo., 1905. (Remekírók Képes Kvtára) (új kiad.) Összeáll. és előszó: Kozocsa Sándor. Uo., 1943. (M. Klasszikusok 39.) - Verseiből. Kolozsvár, 1930. (Minerva Népkvtár 7.) - Vál. művei. S.a.r., életr. és előszó: Kovács Antal. Szekszárd, 1956. (A Szekszárdi Megyei Kvtár Kiadványai 2.) - A honfoglaló m-ok. Bp., é.n. (Jó Kv-ek a M. Nép Számára 78.) - 1837-38: a Hajnal. Hazai alm., 1839-41: Honi Vezér. Landerer naptára, 1841-43: az Emlény, 1842: a Kliegl Könyv 1-2. köt., A' Regélő Tárczája, a Tárogató, 1842-44: a Regélő Pesti Divatlap, 1844-48: a Pesti Divatlap szerk-je. - Álnevei és betűjelei: -a; - aa; Garay Nepomuk; G.J.; Hírlapi Méh. 88

Szinnyei III:1006. - Jeney János: ~. Bp., 1932. - Gulyás 1956:554. - Gulyás X:373.

Garay Pál, OP (16. sz.): miniátor, szerzetes. - 1532: készítette a →Kriza-kódexet, hártyára írva, kezdőbetűit és cifrázatait színezve. Kolofonjában ezt írta: Ezer ot zaaz harmincz kettod eztendoben ez konwechket vegeztem zent priska napyan Frater Pal Garay predicator zorzetbely.  Az imakv. az Akad. Kvtár tulajdona. T.E.

M. képzőművészek lex. 1915:546. - ML 1966. II:183.