🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Géfin
következő 🡲

Géfin Gyula (Celldömölk, Vas vm., 1889. jan. 26.-Szombathely, 1973. nov. 10.): nagyprépost. - 1906: Szombathelyen éretts., a teol-t itt kezdte, 1907-12: Innsbruckban végezte. 1912. VII. 26: pappá szent. Kp. Királyfalván, 1913: h. teol. tanár Szombathelyen, 1914: teol. dr., majd hittanár a zalaegerszegi gimn-ban. 1917-18: ppi szertartó, levtáros 1917-52: a dogmatika tanára. A szem. ideigl. szüneteltetése idején 1919-20: kp. Táplánszentkereszten. 1927: az egyhm. kvtár ig-ja, 1920-40: a Hittud. Főisk. igazgatóh-e, 1940-52: rektora. 1924: sztszéki bíró. 1935: a vasvár-szombathelyi székeskápt. knk-ja, 1957-58: ppi helynök, 1968: a székeskápt. nagyprép-ja. - 1932: a bpi tudegy. teol. karának bekebelezett dr-a, 1944: pecöli c. apát, 1946: p. prel., az 1950-es években pol. okokból rövid ideig őrizetben. - 1932. II-VI: a római m. akad. ösztöndíjasaként egyhm-jére vonatkozó adatokat gyűjtött Rómában. 1947: a SZIA II. szako. tagjává választotta. Elsődleges szerepe volt a 4. sz. Szt Quirinus-baz. s az ókori Savaria több emlékének föltárásában. - M: A szombathelyi egyhm. tört. (1777-1935) 1-3. köt. Szombathely, 1929-35. - Adalékok Sopron művészettört-éhez. Sopron, 1941. - Szombathely vára. Szombathely, 1941. - Faludi Ferenc. Bp., 1942. - A szombathelyi szegyh. Szombathely, 1943. - Szombathely. Írta Kádár Zoltánnal és Horváth Tiborral. Bp., 1961. - Szerk. 1943-48: az Acta Savariensia 1-5. köt-ét. 88

M. társad. lex. Bp., 1931. - A külf. m. int. működése. Uo., 1933. - Schem. Sab. Szombathely, 1972. - MÉL III:237. - Gulyás X:584.


Géfin Lajos (Celldömölk, Vas vm., 1888. aug. 7.–Bp., 1925. nov. 27.): színész. – A gimn-ot Veszprémben, Csurgón, Szombathelyt és Felsolövon, a Színmuv. Akad-t Bpen végezte. 1910: a Szegedi Színház, 1911: a Vígszínház tagja, 1921. IX. 1: a bpi Városi Színház muv. titkára. – →Bangha Béla SJ egyik bizalmasaként a Közp. Sajtóváll. lapjainak (Gondolat, Új Nemzedék) színházi rovatvez-je. Gúnyrajzait a Színházi Élet közölte. – 1919. XII. 4–1921. III. 19: a Gondolat hetilap szerk-je. – Írói és művészneve: Kemenes Lajos; betűjegye: Ks; –s. 88

Erődi–Schöpflin II:401. – Gulyás 1956:555. – Gulyás X:585. – Viczián 1995:175. (467.)