🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gánóc
következő 🡲

Gánóc, v. Szepes vm. (Gánovce, Szl.): plébánia a v. szepesi prépságban, majd a szepesi egyhm. felkai esp. ker-ében. - 1263: Gaan. 1308 k. alapították. Tp-át 1308 k. Szt Mihály tit. sztelték, oltárai és szószéke a 17. sz: készültek. Anyanyelve 1880: szl. -

Az 1510/20: készült ún. ~i Madonna a szepesi →faszobrászat emléke, sok hasonlóságot mutat a →káposztafalvi főoltár Madonnájával, de annál jóval hiányosabb. Faragója a Lőcsei Jézus születése-csoport Mesterének leghívebb követője. **

Gerecze II:801. - Schem. Scep. 1911:41. - Aggházy II:99. - Radocsay 1967:104.