🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gácser
következő 🡲

Gácser Imre József, OSB (Örvényes, Zala vm., 1915. máj. 30.-): tanár. - A veszprémi piar. gimn-ban éretts., 1934. VIII. 6: lépett a r-be, 1939. VI. 28: ünn. fog-at tett, 1940. VI. 16: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1941/42: Bpen gyakorló tanár, 1941: drált, 1942: Győrben gimn. tanár és cserkészparancsnok, 1945: No-ban a M. Menekültek Vatikáni Delegációjának tagja, 1946-50: Párizsban a m. kat. misszió lelkésze s a M. Menekültügyi Iroda ig-ja. -- 1946. VI: a hadifogoly táborok föloszlatása után a nincstelen, éhező férfiak között megjelent a fr. idegenlégió és toborozni kezdett: 80.000 ném. és 25.000 m. volt hadifoglyot szerveztek be. ~ és →Fekete Géza OFM a fr. főparancsnokságtól kérte, hogy engedélyezzék nekik a besorozottak lelki gondozását, de azt a választ kapták: „az idegen légió nem szívgárda.” - 1960. II. 15: érkezett Brazíliába, ahol 1967-ig a Délamerikai Magyar Hírlap főszerk-je és kiadója, 1967-71: São Paulóban a Szt Imre Koll. tanára, 1967/68: a São Paulo-i Kat. Egy. tanára, 1968-81: alperjel, 1971-84: a ktor és a Szt Imre Koll. gazd. ig-ja, 1975: a Szt Placid Szem. tanára, a Simon Bálint Cserkészpark gondnoka, évekig a M. Cserkészszöv. II. ker. vez. tisztje. 1970-90: a →Könyves Kálmán Szabadegyetem rektora. 1985: São Paulóban a brazíliai m-ok főlelkésze. - M: Az 1211. é. tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátosságai. Pannonhalma, 1941. - 1961-67: a Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve szerk-je, 1970-: a Buenos Aires-i Magyar Hírlap főmunk. - Álneve: Europaeus. 88

A m. bencések 50 éve Brazíliában São Paulo, 1981:38. - PN 1986:206. (1566.) - Borbándi 1992:130. - Nagy 1992:213.

Gácser Kalazant Ambrus, OSB (Örvényes, Zala vm., 1877. jan. 3.-Pannonhalma, 1965. márc. 19.): jószágkormányzó. - 1896. VIII. 9: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, m-ném. szakos tanári okl-et szerzett, 1901. VI. 2: ünn. fog-at tett, VII. 1: pappá szent. Sopronban gimn. tanár, 1908: Füssön, 1909: Celldömölkön lelkész, 1910: Sopronban gimn. tanár. 1914-26: Komáromban jószágkormányzó, 1922-től házgondnok is. 1926: Pannonhalmán perjel és a komáromi ker. jószágkormányzója is, 1929-38: főjószágkormányzó és 1936-38: a balatonfüredi fürdő ig-ja is, 1938: Balatonfüreden fürdőig. és jószágkormányzó. 1939: Pannonhalmán főjószágkormányzó, 1946: Balatonfüreden fürdőig., 1947: Tihanyban nyugdíjas, 1950: Aszófőn lelkész, 1964: Pannonhalmán nyugdíjas. - M: Telegdi Miklós nyelve, kül. tek. a mondattanra. Bp., 1905. (Nyelvészeti Füz-ek 18.) T.E.

Kalmár 1907:165. - PN 1986:143. (1101.) - Gulyás X:189.


Gácser Imre József OSB (Örvényes, Zala vm., 1915. máj. 30.–Sao Paulo, Brazilia, 1997. ápr. 30.): tanár, cserkészvezető [MKL III: 877. ]. – Párizsban megalakította a Petőfi Sándor cserkészcsapatot. 1947: mint bujdosó m. vez. részt vett 1947. VIII. 9–19: a VI. (moisson-i, Fro.) dzsemborin. Fr. és ang. nyelvű tanulmányban hívta föl a világ cserkészeinek és a Világirodának figyelmét a tengődő menekült cserkészek (dipi-k) helyzetére. 1960-ig Európában tevékenykedett, mint csapatparancsnok, majd a (Külföldi) →Magyar Cserkészszövetség I. Eu. Ker-ének vez-je. Braziliában a 25. sz. Szt Imre cserkészcsapat parancsnoka, a II. D-amerikai Cserkészker. parancsnoka és a (Külföldi) →Magyar Cserkészszövetség társelnöke. Bo.J.–Fe.Má.