🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > frankizmus
következő 🡲

frankizmus: messianista szekta. - Alapítójuk, Jakob →Frank Messiássá nyilvánította magát, s követőitől megkövetelte, hogy Istenként tiszteljék. Szerinte a Messiás lelke néhány személyben már őelőtte is benne volt: Dávidban, Illésben, Jézusban, Mohamedben, →Szabbatai Zviben s az aposztaták szektáját alapító Berehjában (†1740). A ~ hívei elvetették a →Talmudot, elfogadták, hogy Isten emberi alakban kinyilatkoztathatja magát, s hogy a Messiás újra nem fog megjelenni. Átvették a szabbatiánusok hármas istenfogalmát, az egyes isteni személyek nevét a →Zóhár szimbolikus nyelvéből kölcsönözve: Szent Öreg, Szent Király és Nagy Matróna. A Szt Király Szabbatai Zviben és Frankban öltött testet. Az erkölcsi törv. kétségbe vonása követőinél züllést váltott ki. - A ~ hívei Lengyo-ban pert nyertek a talmudistákkal szemben, 1757. X. 19: Kamenez Podolskban hatósági engedélyt kaptak a Talmud elégetésére, s ebből szokást csináltak. XI. 9: azonban a talmudisták kerültek fölénybe, akik a ~ híveit a lengy. hatóságok segítségével üldözni kezdték. Mikulszki, a lambergi érsség ap. adm-a hitvitát rendezett a talmudisták és frankisták között különböző témákról (többek között arról, hogy, miként a frankisták állították, a Talmud valóban előírja-e ker. vér rituális célokra való használatát). A frankisták, hogy megnyerjék az Egyh. szimpátiáját, a köv. tételeket terjesztették elő: a Messiásra vonatkozó próféciák már beteljesedtek; az emberré lett Isten maga a Messiás, kinek megjelenése óta a zsidó rituális törv-ek hatályukat vesztették; csak a Messiástól való az üdvösség; a kereszt a háromság szimbóluma és a Messiás pecsétje; a keresztség föltétele a Messiásba vetett hit tanúsága. - E tételeket úgy fogalmazták meg, hogy elnyerjék a ker-ek tetszését és növeljék ellenszenvüket a talmudisták iránt, uakkor a frankistákat semmire ne kötelezzék. A ker-ek ui. az összes Messiásra vonatkozó kijelentést Krisztusra érthették, a frankisták viszont saját vallásalapítójukról állították. Az a tétel, hogy a kereszt a Szentháromság szimbóluma, kabbalisztikusan átértelmezhető volt, s még a keresztség fölvételét is be tudták építeni a maguk fölfogásába, mert a Messiás lelke vándorlása során szerintük Frank előtt a Názáreti Jézusban lakott. - 1759. VII. 17: Mikulszki elnökletével és számos teológus jelenlétében folyt le a hitvita a lembergi katedrálisban. A frankisták nem tudták elérni a talmudisták elítélését, sőt ellenkezőleg, őket kényszerítették arra, hogy vonják le tanaik végső következtetését, s legyenek ker-ek. Így, már csak azért is, hogy védve legyenek a talmudisták ellen, tömegesen tértek át a kerségre. Frank halála után a lengyelo-i frankisták beolvadtak ker. környezetükbe, Offenbachban viszont a szekta a 19. sz. elejéig létezett. - 1756. VI. 18: a Brodyban ülésező rabbitanács kiátkozta a ~ híveit, s megtiltották, hogy a Zóhárt és Mosé →Cordovero írásait valaki a 30. életéve betöltése előtt tanulmányozza. **

Schubert 1955:182.