🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fiumei püspökség
következő 🡲

fiumei püspökség, fluminensis: 1920: az addig a →zengg-modrusi püspökséghez tartozó Fiuméban a Sztszék ap. kormányzóságot létesített. Rómában 1924. I. 27: megkötötték Olo. és a SHS Kirság között a fiumei szerződést, melyben a délszlávok elismerték Olo-nak a rapallói szerződésben biztosított ter-eit (Zára, dalmáciai szigetek, Fiume). Olo. helyet biztosított a SHS Kirságnak a fiumei kikötőben. Az ol. csapatok átvették D'Annunziótól Fiumét. XI. Pius az ap. kormányzóság rangemelésével 1925. IV. 25: megalapította az exempt ~et, melyhez pléb-kat csatoltak a trieszti, modrusi és laibachi ppségtől. VII. 25: Nettunóban aláírták a Fiume helyzetét a római egyezmény alapján rendező olasz-SHS egyezményt (amit Belgrád 1928: törvényesített). 1928: a ~ben 7 pléb., 17 világi pap, 8 szerz. pap, 2 ktor és 7 apáca gondozta a 45.000 r.k. lelki életét. 1947: a párizsi békében Olo. elvesztette Fiumét (és Isztriát), a komm. uralom elől Ugo Camozzo pp. számos papjával és hívével Olo-ba menekült (Isztria olaszok lakta falvai elnéptelenedtek), helyére Karlo Jamikot helyezték, akit 1949: Josip Srebrnic vegliai pp. követett. Igazgatása alatt a ~et laibachi igazgatású szlovén, ill. horvát részre tagolták, a horvát részt 1951. XI. 20: a zengg-modrusi ppségre bízták. VI. Pál 1969. VII. 27: Qui Vicarium... bullájával új horvát főegyhm-t létesített: →Rijeka-Senj. 88

Dunatáj. Szerk. Radisics Elemér. Bp., 1946:402. - OS 1975.

fiumei püspökség