🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > filippovecek
következő 🡲

filippovecek: orosz ortodox szekta. - Alapítója egy Filipp (Fülöp) nevű szerz. (†1675), a szakadárok papnélküli szárnyának egyik fanatikus vezetője. A ~ nem fogadták el az OOE dogmáit, de az →óhitűek nagy táborát vezető Avvakum tanait és az általa egyedül helyesnek tartott szert-rendet sem. Az üdvözülés előfeltételének a szenvedést tartották, ezért kegyetlenül sanyargatták magukat. Rajongó, eksztatikus lelkiállapotba igyekeztek kerülni, hogy a gyötrelmeket zokszó nélkül, sokáig viselhessék. Gyakori volt közöttük a rituális öngyilkosság. Kisebb-nagyobb csoportokban a társad-tól elkülönülten éltek, azután minden különösebb indokolás nélkül az egész csop. megégette magát. Erre a szörnyű szokásra a szektaalapító adott példát, mert 70 társával együtt lépett fel a máglyára. A szekta önpusztító életformája megmaradt a 18. és 19. sz: is. A magukat feláldozók helyébe mindig újabb és újabb óhitűek léptek, akik menekültek a nyomor és megaláztatások elől. A 19. sz: a ~ létszáma annak ellenére megcsappant, hogy lényegében felhagytak az önégetéssel. Sokan elhagyták Oroszo-ot, és elsősorban Alaszkában telepedtek le. Mindig üldözték őket: a 17. és 18. sz: azért, mert még az óhitűektől is elfordultak, a 19. sz: forradalmárnak számítottak, mert a cár nevét nem foglalták imájukba. 1917 u. csak kicsiny szórványokban találhatók. Nagyobb létszámban, de eredeti nézeteiket feledve, szokásaikkal felhagyva, csak a zártságot és elkülönülést megtartva K-Poroszo-ban és Bukovinában élnek. I.E.