🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fenntartott esetek
következő 🡲

fenntartott esetek, fenntartott bűnök (lat. casus reservati, peccata reservata): a keleti kánonjogban az illetékes egyházi hatóság intézkedése, mely a →gyóntatói felhatalmazással rendelkező pap jogköréből meghatározott súlyos bűnök feloldozásának  lehetőségét kivonja. E →fenntartás a gyóntatói felhatalmazás szűkítése, ami a gyónót csak közvetett módon érinti, mert ~et csak megfelelő  gyóntatási jogkörrel rendelkező papnál gyónhat meg. - A ~ intézménye különbözik a gyónás szentsége kiszolgáltathatóságának büntetőjogi eszközökkel történő gátlásától. A ~ben a fenntartás közvetlen (reservatio ratione sui), azaz magának a gyóntatói felhatalmazásnak megvonását jelenti és közvetlenül a gyóntatás érvényességét érinti. A második esetben ellenben az említett felhatalmazás érintetlenül megmarad, a feloldozás megadásának akadálya külső elem, ti. a szentségektől való eltiltás ténye, mint a gyógyító célzatú kánoni büntetések egyik következménye (reservatio ratione censurae). - A CIC 1917:893-900.k-ja alkamazta, hatályos latin jog ellenben már nem ismeri a ~ intézményét. A CCEO 727-728.k-ja viszont, mert a keleti jogrend már nem ismeri az automatikus (latae sententiae) büntetéseket, újra alkalmazza. A keleti tradíció számára az „ömagától beálló kiközösítés” jogintézménye ui. ismeretlen, amiért már 1974: a kodifikáció alapelvei előirányozták kiiktatását az új keleti büntetőjogból. Uakkor a latae sententiae büntetések - noha a latinizáció nyilvánvaló jelei voltak - a keleti katolikus szert-okban is fontos szerepet játszottak, olyannyira hogy egyesek szemében mind az egyh. közrend megőrzése, mind a bűnös megjavítása szempontjából a továbbiakban is nélkülözhetetlennek tűntek. A CCEO azonban helyettük a ~ rendszerét alkalmazza. - A hatályos keleti jog két bűn alóli feloldozást tart fenn az Apostoli Szentszéknek, melyek esetében az Apostoli Penitenciáriához kell fordulni (vö.: Pastor Bonus 58. cikkely 2. § és 118. cikkely): a szentségi pecsét (→gyónási titok) közvetlen megsértése, és a tisztaság elleni bűnben való bűntárs érvénytelen feloldozását (CCEO 728. k. 1. §). A megyéspüspöknek - és nem általában a helyi ordináriusnak - van fenntartva az eredményes →abortusz bűne alóli feloldozás (2. §). A lelkek üdvössége érdekében a saját jogú egyházfők, a megfelelő döntéshozó szinodális szervek, vagy ilyen hiányában az Apostoli Szentszék jóváhagyásával, a gyóntatási felhatalmazás további leszűkítése révén más esetek szentségi feloldozásának jogát is fenntarthatják felsőbb hatóságoknak (CCEO 727.k.) Sz.P.

Cappello, F., Tractatus canonico-moralis de sacramentis. II:384. (De poenitentia) Roma, 1938. -  Nuntia 1985:9.