🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > felekezetnélküliség
következő 🡲

felekezetnélküliség: az →Egyházhoz vagy →felekezethez nem tartozás. - Nem azonos a →hitetlenséggel és a →vallástalansággal, csak a nyilvános →hitvallást és a jogi hovatartozást zárja ki. 1950 óta a személyi adatok hivatalos nyilvántartásából hiányzik a 'vallása' rovat, ezért a ~ kifejezés kiment a használatból. A mindennapi életben helyébe léptek az el nem kötelezettség és a vallásilag közömbös kifejezések. - A polg. jog fölfogásában a →vallásszabadság biztosítja a felekezet megválasztásának jogát, de kizárja a ~et. A lelkiismereti szabadság viszont a ~et is lehetővé teszi. Az 1895:43. tc. 5.§ szerint „mindenkinek szabad a törvényben megállapított feltételek mellett valamely vallásfelekezetből kilépni vagy valamely vallásfelekezetbe belépni”. A ~et az áll. csak megtűrte bizonyos föltételek mellett: 18 éves kor után a nyilatkozó csak önmaga vallhatott ~et (gyermekeit köteles a megfelelő vallásban nevelni!), s 5 éven át fizetnie kellett az elhagyott felekezetnek járó adóját. A tanácsközt. idején e megkötést föloldották. **