Magyar Katolikus Lexikon > F > Fusco


Fusco, Alfonso Maria, B. (Angri, Itália, 1839. márc. 23.-Angri, 1910. febr. 6.): rendalapító. - Szülei, akiknek házassága négy évig gyermektelen maradt, 1838: a közeli Paganiban, Liguori Szt Alfonz Mária sírjánál imádkoztak gyermákáldásért. Ezután született meg ~, akit még négy testvére követett. ~ 1850. XI. 5: belépett Nocera dei Pagani szem-ába, 1863. V. 29: szent. pappá. A szem. vége felé egyszer azt álmodta, hogy a Názáreti Jézus egy női rend és egy árvaház alapítására hívja. Hamarosan találkozott Maddalena Caputóval, akivel Angriban 1878. IX. 25: megalapította a Keresztelő Szt János Nővérei kongr-t, s a Gondviselés Kis Házában fogadták az első árva leányokat. ~nak számtalan fájdalmas megpróbáltatással kellett megküzdenie: pp-e hamis vádakkal el akarta távolítani, saját, szakadásra készülő leányai nem nyitottak neki ajtót, stb. ~ mindezek ellenére bizalmát a Gondviselésbe vetette, és szerető atyaként gondozta nővéreit és árváit. Újabb házakat nyitott Campaniában, majd szerte Itáliában. Nővérei a 21. sz. elején 4 kontinensen vannak jelen. - II. János Pál p. 2001. X. 7: b-gá avatta. **

LThK 1993. IV:251.

új!

Fusco, Tommaso Maria, B., CM (Pagani, Itália, 1831. dec. 1.-1891. febr. 24.): pap, rendalapító, a Drága Vér apostola. - Gyógyszerész apja és nemes származású anyja 8 gyermeket nevelt (a 7. ~) keresztény légkörben és a szegények iránti szeretetben. ~ 1837: anyját, 1841: apját, 1847: a nevelését átvevő nagybátyját, 1852: öccsét is elveszítette. Ezek az élmények rendkívüli módon elmélyítették benne a Megfeszített Jézus és a Fájdalmas Anya iránti jámborságát. 1847: fölvették a nocerai szem-ba, s 1855. XII. 22: pappá szent. Kezdettől foglalkozott fiúneveléssel. Saját házában délelőtti isk-t nyitott számukra, a nagyobbaknak pedig a felnőttekkel együtt esti imaalkalmakat szervezett a Szt Félix és Krisztus Teste plébtp-ban. 1857: belépett a lazaristákhoz, vándormisszion. lett, főként D-Olaszo-ban. 1860: a pagani Kármelhegyi Boldogasszony-kegyhely kp-ja, ahol megszervezte a ffiak és nők kat. egyes-eit, a Jézus Drágalátos Vérét Imádó Kegyes Egyes-et és fölállíttatta a Megfeszített Krisztus oltárát. 1862: saját házában erkölcsteol. isk-t nyitott papok számára és a hétköznapi emberek közti misszió céljából megalapította a Katolikus Apostolkodás (Papi) Társaságát, melyet IX. Pius p. 1874: jóváhagyott. Egy árva kislány szomorú sorsa indította 1873. I. 6: a Drága Vér Szeretetének Leányai kongr. megalapítására, akik ~ ap. tevékenysége nyomán számos árvaházat nyitottak. 1874-87: ellátta a pagani Szt Félix és Krisztus Teste-tp. plnosi teendőit is, gyóntatta a pagani és nocerai szerznőket, s élete végén a Kármelhegyi Boldogasszony-kegyhely laikus kongr-jának lelkiatyja. - II. János Pál p. 2001. X. 7: b-gá avatta. **