🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Funk
következő 🡲

Funk, Franz Xaver von (Abstgmünd, Württemberg, 1840. okt. 12.-Tübingen, 1907. febr. 24.): pap, egyháztörténész. - 1863: a tübingeni egy-en teol. dr., 1864: szent. pappá. Az erkölcstan docense, 1870: K. J. →Hefele utóda az egyhtört., patrológia és óker. régészet tanszéken. Tárgyilagossága és módszere a tübingeni kat. iskola mintaképe lett. Egyhtört. tankv-e K. Bihlmeyer és Tüchle átdolgozásában ma is használatban van. - Fm: Geschichte der kirchlichen Zinsverbot. Tübingen, 1876. - Patres Apostolici. Uo., 1878. - Lehrbuch der Kirchengeschichte. Paderborn, 1886. - Doctrina XII. Apostolorum. 1887. - Didascalia et Constitutiones Apostolorum. 1-2. köt. Rottenburg, 1891. **

LThK IV:460. - NCE VI:227. (*1820)

Funk, Franz Xaver von


Funk Anna, RSCJ (Nagykomlós, Torontál vm., 1880, szept. 26.–Riedenburg/Br., Au., 1956. ápr. 11.): szerzetesnő. – Apja Ignác r.k. kertész, anyja Hancy Margit r.k. htb. Bpen 1903. VII. 26: lépett a →Szent Szív Társaságba. Uo. 1906. VIII. 22: tette első, 1917. VIII. 13: örök fog-át. 1906: a →Philippineumban ruhatáros, sekrestyés, betegápoló, 1919: a →Sophianumban portás, 1933: Riedenburgban varrónő, ruhatáros, 1938: a Sophianumban varrónő, betegápoló, 1945: Riedenburgban betegápoló. r.k.