🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fridvalszky
következő 🡲

Fridvalszky János, fridvaldi, SJ (Zólyom, Zólyom vm., 1730. dec. 13.-Szepesi káptalan, 1784.): kanonok, természettudós. - 1746. X. 18: Bécsben lépett a r-be. 1760: Nagyszombatban pappá szent. Kolozsvárt lat-mat. tanár, majd kvtáros. 1773 u. Erdély ásványtanát kutatta. Munkásságáért Mária Teréziától 100 aranyat, majd 200 Ft é. nyugdíjat és apáti címet kapott. Liptó vm. főesp-e és táblabírája, 1777: szepesi knk. - M: Diploma Andreae Regis Hierosolymitani quo Gertrudis praecipue innocentia demonstrat. Kolozsvár, 1760. - Minerologia magni principatus Transilvaniae. Uo., 1767. - Inscriptiones Romano-Dacicae. Uo., 1767. - Dissertatio de Scumpia... cum diversis experimentis in M. Principatu Transilvaniae institutis. Uo., 1773. - Dissertatio de ferro et de ferrariis Hungariae et Transsylvaniae. Uo., é.n. - Reges Hungariae Mariani. Bécs, 1775. - Poemation ad Solennia consecrationis a. Andrássy ep. Rosnau. 1780. - Supellex conionatoria in festa Deiparae Virginis et angelorum concinnata. 1-2. rész. Lőcse és Kassa, 1781. F.K.

Szinnyei III:759. - Pallas VII:623. (*Pozsony!) - Révai VIII:150. (*Pozsony!) - MÉL I:541. - Korunk évkv-e 1977:233. (Csetri Elek: Egy tudós a 18. sz. Erdélyben) - Művelődéstört. tanulm-ok Bukarest, 1979:171. (Csetri Elek: Az Erdélyi mezőgazd. egyes.) - Csetri Elek-Frivaldszky János, id.: A köz hasznára - az ég kegyelmével. ~ a jezsuita, tudós és feltaláló 1730-1784. Bp., 2003. (METEM-könyvek 42.)