Magyar Katolikus Lexikon > F > Frangepán


Frangepán Ferdinánd, gr. (Modrus, Modrus vm.-1525. nov. 22./dec. 10.): választott püspök. - F. Bernardin és Aragóniai Lujza fia. Apja papnak szánta. A MA-ban 1499. IX. 7: vál., 1504. III. 8-1505. X. 3: vál. és megerősített, 1505-06: tényl. modrusi pp. Széke 1506-1508. V. 15: üres. II. Ulászló fiának, II. Lajosnak 1508. VI. 4-i megkoronázásakor kiállított hitlevelét vál. pp-ként írta alá. VI. Sándornál Velence is eljárt érdekében, de a p. nem erősítette meg v. visszavonta azt, s helyette Dragati Jakabot, annak hirtelen halála után pedig Kozsicsics Simont nevezte ki. ~ erre elvette feleségül Barankovics János szerb despota leányát, Máriát; leányuk, Katalin a szigetvári hős Zrínyi Miklós felesége lett. Állandó harcban állt a birtokait pusztító törökkel. 1521. V. 13: Budán járt segítséget kérni, kijelentette, ha nem kap, egyezkedni fog a törökkel; Velencétől 1524. X: kért segélyt utoljára. T.E.

Margalits 1900:282. - Schem. Z-M. 1916:31. (20.)

Frangepán Ferenc János, czetinai, gr., OFMConv (1490 k.-Pozsony, 1543. jan. 22/28.): megyéspüspök. - Nagybátyja, F. Gergely neveltette. Néhány é. családi birtokon gazdálkodott, majd II. Ulászló kamarása lett. 1514: Rómába zarándokolt és belépett a minorita r-be, a Ferenc nevet kapta, s az Ara Coeli ktorban élt. Idővel róm. tartfőn. 1526: a mohácsi csata után VII. Kelemen követeként Szapolyai Jánoshoz jött és diplomatája lett. I. János kalocsai érs-ké nevezte ki, s Brodarics Istvánnal Alamócba küldte tárgyalni. A tárgyalás I. Ferdinánddal sikertelen maradt, ezért ~ lemondott az érsségről, majd követte I. János kir-t Lengyo-ba. Hazatérése után VII. Kelemen 1528. I. 28: engedélyezte, hogy minorita létére bármilyen egyh. méltóságot vállalhasson. 1529: János kir-t elkísérte Szulejmán szultánhoz, s ezzel magára vonta a p. kiközösítést. 1533. VII. 5: kérte János és hívei fölmentését a kiközösítés alól. Az év végén kapta az egri mpp. kinevezést. 1535. VIII. 5: a p. fölmentette szerz. fogadalmai alól. Az I. Ferdinánd és I. János között 1538. II. 24: megkötött titkos békeszerződés ~ és →Fráter György munkájának eredménye volt. I. Ferdinánd ezért 1539. IV. 17: kérte II. Páltól ~ egri ppségének megerősítését, ami V. 30: meg is történt. I. János kir. halála után 1540. IX. 14: ~ I. Ferdinánd mellé állt, s X: Bécsben ünnepi beszédben indokolta lépését. XII. 26: Bécsben pp-ké szent. Betegsége ellenére I. Ferdinánd kérésére 1541: követségbe ment a regensburgi birod. gyűlésre; ottani beszédeit másokéval együtt kiadatta: Oratio F. F. archiep. Colocensis, orationis regni Ungariae ad Caesorem Electores et Princeps Germaniae in Comitiis Ratisbonensibus anni 1541. 9. junii. Lipcse, 1595. - Kv-eit az egri egyhm-nek adta. - Kalocsán 1543-65: széke üres, utóda 1565. IX. 13: Gregoriáncz Pál, Egerben széke 1543-47: üres, utóda 1548. XI. 22: Oláh Miklós. 88

Mendlik 1864:79. (1528-43: kalocsai érs.), 99. (1539-43: egri pp.) - Gams 1873:372. (1530-43: kalocsai érs.), 368. (50.) (1539. V. 30-†1542: egri pp.) - Koncz 1892:90. - Szinnyei III:715. (tersati gr.) - Eubel III:111. (s.v. Franciscus de Frangipanibus; 1539. V. 30: egri pp.), 188. (1530: kalocsai érs.) - Chobot II:537. - Schem. Col. 1942:17. (1530-43: érs.) - MÉL I:536. - Schem. Agr. 1975:12. (45.) (1538-43: pp.) - Sugár 1984:232. (gyűrűpecsétjével)

Frangepán Gergely, czetinai, gr. (1459.-1520. szept.): érsek. - Apja Zsigmond, testvére János. 1493: kalocsai olvasóknk., 1495. X. 22-1501. V. 29: székesfehérvári prép., 1500. IV. 24. előtt kinev. veszprémi pp. és kirnéi kancellár. VI. Sándor megerősítésével 1502. IV. 18-1503. VI. 21: veszprémi mpp., megtarthatta a budafelhévízi prépság javadalmát azzal a kötelezettséggel, hogy ebből zsoldosokat fizessen. 1503. VII. 20: kalocsai érs., XII. 11: erősítette meg II. Gyula, 1504. II. 24: fizette meg az annátákat, a palliumot csak másfél év múlva kapta meg. Bács vm. főispánja. 1514. IV. 16: hirdette ki az egyhm-ben a keresztes hadjáratot. 1514: Bács várában sikeresen védekezett a Pogán Benedek vezérelte fölkelt paraszthadak ellen. 1515 elejétől 1516. XII-ig kancellár. 1516-19: az orsz. tanács tagja, az irod. támogatója. Vagyonát a végvárak fönntartására hagyta. Spp-ei: 1510. II: Máté, 1515. VIII. 13: Aranyáni János. - Széke 1521-22: üres, utóda Veszprémben és a kirnéi kancellárságban 1503. VI. 21: Isvalies Péter, Kalocsán 1523. II. 4: Tomori Pál. 88

Mendlik 1864:50. (46.) (1500: veszprémi pp.), 79. (1503-20: kalocsai érs.) - Gams 1873:386. (1499-1502. II. 14: veszprémi pp.), 372. (1502. II. 14-1520: kalocsai érs.) - Pallas VII:584. - Érdújhelyi 1899:106. (kalocsai knk.!, 1503. XI. 26: érs., †aug.) - Lukcsics 1907:12. (46.) - Eubel III:187. (Gregorius de Frangipanibus; 1503. XII. 11: érs.) - Schem. Col. 1942:17. (51.) - Barta-Fekete Nagy 1973:347. - Zay 1980:181. - Köblös 1987:77.

Frangepán család

Frangepán Ferdinánd gr. vpp.

Frangepán Ferenc János mpp.

Frangepán Gergely érsek