🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Folba
következő 🡲

Folba János (Morvaszentjános, Pozsony vm., 1880. aug. 31.-Bp., 1967. nov. 5.): tábori vezéresperes, statisztikus. - A jogakad-t Pozsonyban, zenei tanulm-ait Bécsben, a teol-t Esztergomban végezte, ahol 1903. VI. 24: pappá szent. Kistapolcsányban kp., gr. Wenckheim István családjánál nev. Nagylévárdon, 1909: Temesváron a tiszti nevelőint. tanára s a Temesvári Oltáregylet ig-ja. 1914: táb. lelkész a limanovai 10. lovashado-nál, a 15. gyaloghado-nál és a 13. hadtestnél. 1918: a bpi Bocskai István Reálisk. tiszti nevelőint. tanára. 1923. IX. 1: tábori esp., Bpen, 1926. XII. 15: Székesfehérváron a táb. ppség irodaig-ja. Előkészítette a m. és nemzetk. nyilvántartású személyazonossági számrendszert, 1920-27: összegyűjt. a Mo-on található háború előtti és háborús kat. anyakv-eket, hazahozatta Bécsből a közös hadsereg Mo-ot érintő anyagának kb. 14.000 köt-ét és füz-ét. Az egyh-katonai és nemzetk. anyanyelvi nyilvántartás s a vonatkozó magánjogtört. szakértője és a testőrség mb. lelkésze volt. 1940. V. 1: nyugalomba vonult. - M: A tót nyelv vezérfonala. Bp., 1927. - Modern tört-szemlélet. Uo., 1942. (Klny. Út, Igazság, Élet) - Sztbeszéd hadigondozó vasárnapra. Uo., 1942. T.E.

Schem. Strig. 1938:168; 1982:405. - Ker. m. közél. alm. I:281.

Folba János