🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fogolyán
következő 🡲

Fogolyán András Vilmos, Phokolean Andreasz, OMech (Sepsiszentgyörgy, Háromszék vm., 1916. dec. 6.-Velence, Olo., 1976. máj. 3.): szerzetes pap, kollégiumi igazgató. - 1927: Velencében végezte az örm. gimn-ot, 1934: belépett a r-be, 1935: Rómában teol. hallg., 1939: pappá szent., 1940: Velencében a ktor kvtárosa, 1949: a szem. ig-ja. 1962: a r. gimn-ának tanfelügy-je, 1964: a r. gazd. ig-ja, 1968: tanácsos a r-ben. - Fm: Örm. kódexek az OSZK-ban. (M. Kv-szle, 1943:1. sz.) - Örm-re ford.: Molnár Ferenc: A Pál-utcai fiúk. Venezia, 1946; Kallós-Kerekesházy József: Ábedik gr. csodálatos élete. (Pázmáveb 1946-56. évi sz-ban); Tóth Tihamér: A jellemes ifjú. Venezia, 1953; Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Uo., 1962; Madách Imre: Az ember tragédiája. Uo., 1970. - 1946-tól szerk. a Mechitarista Család, utóbb Örm. Család (Hajöndanik) c. folyóiratot. K.D.

Új Ember 1968:23. sz. (Madách és Gárdonyi örm. nyelvű ford-a) - MÉL III:210. - Szolg. 1977. 34:95.

Fogolyán Miklós Lukács, OMech (Bp., 1927. okt. 12.- Crespano, Olaszo., 1999. ápr. 7.): tanár, plébános. - 1939: a velencei örm. gimn. tanulója, 1945: Rómában teol. hallg. 1949: lépett a r-be. 1951: pappá szent. és a főapát titkára lett. 1956-ban Velencében a m. menekülttáborok lelki gondozója, a m. cserkészek támogatója. 1964: tanár az isztambuli mech. gimn-ban, 1967: a r. gazd. vez-je, 1970: vártábédi rangot kapott. 1974: a libanoni örm. kat. papnev-ben tanár. 1977: a ktor kvtárosa és tanár a velencei örm. gimn-ban. Szent Gellért hamvainak Muranoból való hazahozatalán elsőként sokat fáradozott, de csak emléktábla állítását sikerült elérnie a San Donato templomban. 1991-97: gyergyószentmiklósi örm. plnos. Az erdélyi örm-ekről szóló tanulm-ai és m-ról való fordításai a r. folyóirataiban és más örm. újságokban jelentek meg. - Fm: Blaskó Mária: Szeretnék nagy lenni. Ford. örm-re. Venezia, 1946. - Korbuly Domokos: A mo-i örm-ek. Ford. örm-re. (Pázmáveb, Venezia, 1969:1-3. sz.) - Vákár Tibor: Ararát szinfonia. Ford. örm-re és ang-ra. (Háj Enthánik, Venezia, 1979:3-4. sz.) - Az erdélyi örm. telepek. Örm-ül. (Háj Enthánik, 1984:3. sz.) - Mechithár és munkatársai Erdélyben. Örm-ül. Venezia, 1984. K.D.-Szám L.

Ararát 1996/17:4; 22:6.

Fogolyán András Vilmos OMech

Fogolyán M. Lukács OMech