🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fogaras
következő 🡲

Fogaras, v. Fogaras vm. (Făgăraș, Ro.): 1. vár. 1200 e. már határvédő földvár állt itt. 1310 k. az →erdélyi vajda építtette a kővárat. 1369: Nagy Lajos a havasalföldi vajdának adta, akinek utódját Mátyás kir. fegyverrel verte ki a várból. Ezután a Geréb család, Corvin János, a Bornemissza, majd a Majláth család birtokolta. A Mohács utáni pártharcokban többször ostromolták. 1541: a törökök körülzárták. 1566: fejed. birtok lett. 1599: Mihály vajda elfoglalta. Bethlen Gábor idején épült ki. 1661: a törökök elfoglalták. A kurucok nem tudták bevenni. Később kaszárnyaként használták. A trapéz alaprajzú négy saroktornyos reneszánsz belső várat olaszbástyás védőfal és vizesárok övezi. Ma is épen áll. - 2. →Fogaras vidék és →Fogaras vármegye székhelye. - 3. plébánia a v. erdélyi egyhm. szeben-fogarasi főesp. ker-ében. 1291: Fogros. 1737: alapították. Tp-át 1737 u. Szentháromság tit. sztelték. - A 10-11. sz. palánkvár helyén épült várban vsz. Opor vajda Szűz Mária-kpnát emelt. - A kk-ban 3 hajós gótikus tp-a a város piacán vsz. a ferenceseké volt. Várfal vette körül, s 1704-ig állt, amikor a kurucok erődül használták, s Rabutin lerombolta. Néhány köve az 1715: épült ref. tp-ban van. - 1678: Apafi Mihályné fejed-asszony utasította a várkapitányt, hogy kat. pap nem léphet be ~ba. 1684-től ferences papok miséztek a várkpnában. - 1735: Boér József nemesi kúriáját a ferenceseknek adta kolostorul. Házuk és tp-uk 1760: leégett. 1782-ig építkeztek, vezették a pléb-t, 1747-től el. isk-t tartottak fenn. - Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: m., rum., ném. - Lakói 1910: 1409 r.k., 1262 g.k., 1003 g.kel., 830 ev., 132 ref., 229 unit., 514 izr., 9 egyéb: össz. 5388. - 4. Iskolái. 1898. IX: nyílt meg az áll. főgimn. első o-a. Az okt. nyelve a m., segédnyelv a rum. Az első éretts-t 1905/06 végén tartották. Tanára volt Babits Mihály. Tanulólétszám 1910: 341 (20). - 1919 u. az isk. felett a m. tanügyigazg. illetékessége megszűnt. Bá.B.-**

Szádeczky Lajos: ~ vára és uradalma tört. emlékei. Kolozsvár, 1892. - Gerecze II:313. - Schem. Trans. 1913:71. - Szabó 1921:251. - Varjú 1932:44. - Gerő 1955:396. - Vártúrák III:544. - Kiss 1987:108. - Mészáros 1988:187. - Léstyán 2000. II:394.

Fogaras