🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Firczák
következő 🡲

Firczák Gyula (Horlyó, Ung vm., 1836. aug. 26.-Ungvár, 1912. jún. 1.): g.k. megyéspüspök. - Apja g.k. lelkész volt. A teol-t Bécsben végezte, teol. dr. 1861: szent. pappá, Ungvárt teol. tanár. 1876: a szem. rektora és knk. 1886: nagyprép. 1887: a nagybreznai ker. ogy. képviselője. 1891: munkácsi mpp. és főrendiházi tag. Tanítónőképzőt és kántortanítók leányárváinak intézetet alapított. Az özv. papnék és egyh. építkezések javára államsegélyt szervezett. A népet megismertette a szövetk. formákkal, Kárpátalján kb. 100 hitel- és fogyasztási szövetk. alakult. Egyik kezdeményezője volt a ruszin nép szellemi és anyagi fölemelkedését szolgáló ún. hegyvidéki akciónak. Dogmatika-tankv-et és tanulm-okat írt. - Utóda 1912: Papp Antal. P.I.

Szinnyei III:509. - Szabó 1913. - Mayer 1977.

Firczák Gyula