🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Finta
következő 🡲

Finta Sándor (Győr, 1889. jan. 28.): címzetes igazgató, tanító, író. - A győri bencés gimn-ban, 1904-06: uo. a kir. kat. tanítóképzőben végzett, majd 1913: a szegedi iparostanoncisk. tanítói tanf-át is elvégezte. Pályáját 1908: a nagylózsi r.k. el. isk-ban kezdte, 1909: a győri Skultéty magánisk-ban, 1913-47(?): a szombathelyi ppi el. isk-ban tanított. 1927: ig. címet kapott és kerületi isk-látogató lett. A Kat. Tanítók Orsz. Szöv-e 1928: elnökévé, 1929: a SZIA III. szako. tagjává választotta. - Verseit, elb-eit, tudósításait, kv-bírálatait s tanügyi cikkeit 1909-től közölték. - M: A rettenthetetlen ólomkatona. Verseskv. Győr, 1911. - Harmatos virágok. Köszöntőversek. Uo., 1911. - Karácsonyest a mennyországban. Szj. 2 fv. Uo., 1911. - Április. Falusi életképek. Uo., 1912. - Szegény napok futása. Vallomások. Nagybánya, 1914. - Tavaszi kv. Vasvm. költők versei. Szombathely, 1920. - Az ember egyedül marad. Elb-ek. Uo., 1922. - Rózsavár. Reg. Bp., 1922. - Robinson szigetén. Versek. Szombathely, 1922. - Harmatos virágok. Köszöntő versek. Uo., 1924. - Honfoglalás. Mesejáték. Uo., 1925. - Május tündérei. Mesejáték. Debrecen, 1925. - Szenvedés. Elb-ek. Szombathely, 1925. - Vásárosok. Elb-ek. Uo., 1925. - Szakállas Kitykiritty. Reg. Uo., 1926. - A beszéd és értelemgyakorlatok tanításának vezérkv-e. Bp., 1927. - Gyermekmosoly. Versek. Uo., 1929. - Szívünk miséje. Versek. Uo., 1929. - Forrásvíz. Versek. Uo., 1932. - Én is voltam kisgyerek. Tinta bácsi gyermekkora. Igaz történetek. Uo., 1936. - A szív szava. Gyermekversek, szavalókv. Uo., 1944. - 1911: szerk. Győrött az Iskolások Könyvtára c. ifj. sorozatot, 1912: fel. szerk-je Tinta álnéven a győri Színházi Újságnak, 1913: h. szerk-je a győri Összetartás pol. hetilapnak, 1920: fel. szerk-je a szombathelyi Mi Újság? társad. hetilapnak, 1925: alapító szerk-je a Vasm. Tanítók Lapjának, melynek nevét még az évben Dunántúli Tanítók Lapjára változtatták. - Álnevei és betűjegyei: Baloghné Zámoly Margit; F. S.; fs; Január; Jean d'or; Tinta (Színházi Újs.); Tornyos László. 88

Emlékkv. a szombathelyi ppi el. isk. jub-a alk. Szombathely, 1921:43. - Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. évkv-e Bp., 1929:288. - SZIA tagajánl. Uo., 1929. - Soproni kat. alm. Sopron, 1935:58. - Schem. Sab. 1947. - Gulyás IX:139.

Finta Sándor


Finta Erzsébet M. Márta, OPraem (Mersevát, Veszprém vm., 1914. febr. 26.–Mersevát, 1990. jan. 16.): szerzetesnő. – Apja József r.k., anyja Szalai Rozália r.k. Külsővaton 1934. VI. 6: lépett a →Premontrei Női Kanonokrendbe. 1935. VIII. 24: első, 1941. VIII. 15: örök fogad-át uo. tette. r.k.