🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fiedler
következő 🡲

Fiedler István (Nagybecskerek, Torontál vm., 1871. okt. 14.-Nagyvárad, 1957. okt. 24.): püspök. - A teol-t Temesvárott végezte. 1894. IX. 8: pappá szent. Újszentannán kp., 1898: Nagyjécsán adm., utóbb Csákon, Lippán kp., 1904: a temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárda lelki ig-ja, 1910: a temesvári papnev. lelki ig-ja, 1913: ppi titkár, 1916. IV. 1: resicai esp-plnos, 1923: csanádi (temesvári) knk., 1926: az ap. kormányzó helynöke. XI. Pius 1930. X. 16: a lat. szertartású egyesített szatmár-nagyváradi egyházmegye mpp-évé nevezte ki. Magyarsága hangsúlyozásaként XII. 7: Nagyváradon szent. pp-ké. Mindkét egyhm-ben meghagyta a szem-ot, úgy, hogy Szatmárnémetiben fil-t, Nagyváradon teol-t hallgattak a kispapok. 1938: egyhm. zsin-ot tartott. Pp-társai a modern lelkipásztorkodás bölcs irányelveinek táraként minősítették az Egyhm. Zsinati Határozatait. Megszervezte az AC-t, 8 tp-ot, 2 pléb-t épített. - Pol. okokból 1939. XII. 14: a ppségről hiv. fölszólításra lemondott. XII. 15: muliai cpp. A nagyszebeni szerzetesnővérek lelkiig-ja lett. 1940. VIII: tért vissza Nagyváradra. A váradolaszi temetőben nyugszik. - Cikkei az Erdélyi Oltáregyes. Lapban. - M: Szt keresztúti ájtatosság. Szatmárnémeti, 1933. - A tizennégy segítő. Nagyvárad, 1935. - Egy szt kis fiú. Uo., 1936. - ~ levele a gyermekekhez. Uo., 1936. - Főpásztori szózat híveihez. Uo., 1937. - Szűz Mária üzen a nemzetnek. Uo., 1943. (szl-ul: Patima Otkaz Panny Maria vsetkym národom. Rozsnyó, 1943) - Isten keze Portugália tört-ében. Uo., 1943. - Utóda az 1939-41: széküresedés után 1942. III. 26: Scheffler János. T.E.-B. L.B.

Schem. Csan. 1910:191; 1916:158. - Erdélyi lex. 1928:94. (*nov. 14.) - ~ pp-ké szentelése emlékére Nagyvárad, 1930. - Gellért-Madarász 1932:167. (*okt. 14.) Arck. - Who's who in Central and East-Europe Zürich, 1935/36:333. - KL II:119. - Salacz 1975:81. - Gulyás IX:80.

Fiedler Lipót, SJ (Nagybecskerek, Torontál vm., 1876. júl. 4.-Bp., 1933. márc. 17.): gimnáziumi tanár, házfőnök. - A nagybecskereki piar. gimn-ban éretts., 1894. IX. 10: lépett a JT-ba, 3 é. Pozsonyban fil-t, 4 é. Innsbruckban teol-t hallg., 1912. II. 2: drált. - 1902-04: a kalocsai jezsuita gimn. tanára, 1909 k. a bpi rház lakója, 1912. VII. 18: a pozsonyi rház vicerektora, 1916 k. ismét Bpen élt, 1922. VII. 31: bpi házfőn., 1926-32: a szegedi koll. tanára. - M: Hat vasárnapi ájtatosság Szt Alajos tiszt-ére. Bp., 1918. - Az iparos ifjú a modern világban. Uo., 1918. (2. kiad. Vác, 1923) - Ígéretek. Pozsony, 1919. - Kongregációs káté. Bp., 1922. (4. kiad. 1925) - Kérdés és felelet. (A gyóntatószék kellő megvilágításban) Kalocsa, 1923. - Predigtskizzen über der Aufopferung an dem allerheiligen Herz Jesu. Bp., 1925. - B. Alacoque Margit életrajza. Uo., 1925. - A prézes. Uo., 1925. - Jézus szíve ígéretei, melyeket Üdvözítőnk azoknak tett, akik szentséges szívének tiszteletére sztelték magukat. 2. kiad. Uo., 1925. (A Szív kis kvtára 1.) (3. kiad. 1928) 88

Tóth 1910:115. - JTÉ 1940:325. - Gulyás IX:83.

Fiedler István pp.

Fiedler Lipót SJ lelkipásztor