🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fiúk városa
következő 🡲

Fiúk városa, Boys Town: veszélyeztett fiúk megmentésére és rehabilitására irányuló intézmény. - Alapítója Edward Joseph →Flanagan, ír származású, omahai (Nebraska, USA) pap, aki látván a gyárvárosban a fiúk helyzetét, 1922: megvásárolt egy farmot a ~ céljaira. A „város” lakossága rövid idő alatt több százra nőtt, néhány év múlva az ezret is meghaladta. - Flanagan azt vallotta, hogy minden gyermekben és ifjúban az erkölcsi-emberi jóság az uralkodó; bennük a jóság mérhetetlen gazdagsága rejlik, bármennyire is mást mutat a látszat. Ezért egyetlen gyermek, egyetlen ifjú sem rossz, ebben az életkorban még egyikük sem menthetetlen. A modern városokban rengeteg a züllésnek kitett, a családi otthont nélkülöző v. szívtelen szülők által gyötört, elhanyagolt fiatal, de egyikük sem elveszett ember, mindnyájan megtarthatók a helyes úton, v. ha már letértek róla, visszavezethetők rá, a legelesettebbek is. Ez a ped. optimizmus, minden gyermek és fiatal eredendő jóságát feltételező nevelői felfogás hatotta át a ~ életét. Sokféle nemzetiségű, vallású, korú és előéletű fiatal élt itt, volt köztük csavargó, züllött, sőt bűnöző is. Az alapító nem tett közöttük különbséget, csupán egyetlen dolog volt fontos számára: ezek a gyerekek otthontalanok, szeretetre vágynak, otthonra és szeretetre van szükségük. A ~ban a legteljesebb önkormányzat uralkodott, uakkor az alapító fontosnak tartotta, hogy a ~ lakosait mély és bensőséges közösségi érzés fűzze egymáshoz. Ebben a közegben a ped. munka alapja a modern szellemű vallásos nevelés volt, ebbe ágyazódott be a testedzés, a sport, a kétkezi ipari és mezőgazd. munka, a tanulás, a különféle műv. tevékenységek, a szórakozás különféle fajtái. - Az omahai telep megnyitása után nemsokára az USA más tájain, majd az 1920-as, 30-as években ill. a II. vh. után a világ számos országában (főként angolszász nyelvterületen) sok hasonló ~t nyitottak az otthontalan proletárgyermekek számára, fölhasználva nevelésükben az önkormányzat és a közösségi tudat ped. hatóerőit. - A ~nak egyik gyökere az 1850 k. Bosco Szt János által hasonló fölismerésekből az ifj. érdekében alapított →szaléziek tevékenysége. A ~ keleti, vallástalanított, komm. változatát Makarenkó valósította meg 1920-28: a poltavai Gorkij-telepen és 1928-35: a Dzerzsinszkij-kommunában. M.I.-**

Oursler, F.-Oursler, W.: Pater F. von Boys Town. 1951. - LThK IV:163. - NCE V:957.