🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferdinánd, I.
következő 🡲

Ferdinánd, I., Habsburg (Alcalá de Henares, Kasztília, 1503. márc. 10.-Bécs, 1564. júl. 25.): német-római császár, magyar és cseh király. - Szép Fülöp hg. fia, I. Miksa cs. unokája. 1521: bátyja, V. Károly cs. birod. helytartóvá nevezte ki, és átadta neki az osztr. tart-ok kormányzását. 1526: sógora, II. Lajos m. kir. halála után Cseho. kir-a, a mo-i kettős kir-választás során a m. r-ek egy része Szapolyai I. Jánossal szemben m. kir-lyá választotta. Birod. segítséget remélt a tart-ait veszélyeztető török támadások ellen, ezért a vallási vitákban türelmesebb bátyjánál. 1552: a fejed. lázadás idején közvetíteni igyekezett a cs. és ellenfelei között. 1545-63: a trienti zsin-on megbízottai a →két szín alatti áldozás ill. a papi nősülés elfogadását ajánlották, emiatt szembekerült a pápasággal. 1555: bátyja képviseletében megkötötte az →augsburgi vallásbékét. V. Károly lemondása után 1556: cs. Birod. pol-jának és egyh. törekvéseinek kudarca után örökös tart-ai központosítására törekedett (udvari kormányszervek [tanács, kamara, haditanács] kiépítése). - M. kir-ként váltakozó sikerrel harcolt Szapolyai és többnyire eredménytelenül a török támadások ellen. 1537: serege Eszéknél megsemmisítő vereséget szenvedett a töröktől. 1538: a →váradi békében megosztozott Mo-on I. János kir-lyal. 1540: János halála után egyedüli kir., uralma azonban csak a Dunántúlra és a Felvidékre terjedt ki. 1541: Buda elvesztése után török kézre jutott a Duna-Tisza köze. 1551: ~ sikertelen kísérletet tett Erdély elfoglalására. 1552: a török, bosszúhadjárata során, újabb várakat foglalt el (Temesvár, Szolnok, Drégely). Ba.J.

Zöllner 1966:187. - Meyers VIII:641. - Mo. tört. III:149. - Hamann 1990:90.

Ferdinánd, I. német-róm. császár