🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fenesy
következő 🡲

Fenesy György, Fényessy (Sopron, Sopron vm., 1632. ápr. 9.-Jászó, 1699. márc. 4.): megyéspüspök. - Jezsuita növ. volt. A r-et elhagyva jogot tanult, majd Szelepcsényi György titkára lett. Fölszent. után egy ideig lpászt., 1656: nyitrai knk., Kollonich Lipót, majd Pálffy Tamás pp. helynöke. 1676. IV. 30: esztergomi knk. és szenttamási prép., 1677: zebegényi apát, 1679: almici cpp. 1681: a Mo. és Szilézia közötti határt megállapító biz. tagja. 1685: csanádi cpp. esztergomi kanonoksága megtartásával, X. 1: XI. Ince megerősítette. Csanádi helynöke a szegedi ferences házfőn. 1685. IX. 25: esztergomi nagyprép., helynök és spp. volt. 1686. XII. 16: egri mpp. XI. Ince 1687. V. 12: erősítette meg. 1687-99: jászói prép. is. Mivel Eger még török kézen volt, Kassán és Jászón lakott. Megakadályozta, hogy Eger szabad kir. várossá legyen. A máriapócsi könnyező Mária-kép ügyét 1698: kivizsgáltatta. Visszaállította a jászói prem. prépságot, Jászón szegényházat alapított. - Helynökei az egri egyhm-ben: 1686: Jalkóczy János, 1686-87: Illyefalvi István nagyprép., 1689-96: Szántósi András, 1696-98: Pethes András. - Utóda az almisi c-en (mely 1685-95: vsz. betöltetlen) 1696. IV: Pyber László; a csanádin 1686. XII. 25: Dvornikovich Mihály, az egri széken 1699. VI. 15: Telekessy István, a jászói prépságban 1699: Schöllingen Ferenc. 88

Mendlik 1864:94. (s.v. Fenessy; 1685-87: csanádi pp.), 99. (1687-99: egri pp.) - Gams 1873:371. (s.v. Fenessy; 1685-1687. V. 12: csanádi pp.), 368. (1687. V. 12-†1699. III. 4: egri pp.) - Vágner 1896:241. (1681: almisi cpp.) - Kollányi 1900:295. - Juhász VIII:112. - Jászói névtár 1944:42. (1687-99: jászói prép.) - Sugár 1984:363. (XII. 16: egri pp.)

Fenesy György