🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Felka
következő 🡲

Felka, v. Szepes vm. (Vel'ká, Szl.): 1. esperesség a v. szepesi egyhm-ben. Plébániái 1910: Batizfalu, Gánóc, Hunfalu, Izsákfalu, Mateóc, Müllenbach, Nagyszalók, Poprád, Szepesszombat. - 2. plébánia. 1245 k. alapították. 1268: Vylka. Tp-t Szt János evang. tiszt. sztelték. Kéthajós, gótikus épület Ny-i toronnyal. Sztélyében (8,1 X 6,35 m) háromoldalú apszis s két keresztboltos szakasz. É-i falán szentségház, kiugró kőkerete 16. sz-beli  intarziatornyocskákra emlékeztet. Hajóját (15,7 X 8,5 m) két, tízszögletes oszlop osztja ketté, sztély előtti szakaszában három, háromcikkelyes boltozat, a másik kettőben két-két keresztboltozat. 1439: öntött bronz keresztkútja kehely alakú, fedél nélkül 96 cm magas. - Anyakönyvei 1703-tól. 1412-1772: lengy. fennhatóság alatt volt. 1776-ig a szepesi prépságé. Kegyura 1880: a kir. Anyakönyvei 1703-tól. Anyanyelve ném., szl. - Kk. szárnyasoltára 1913 u. az esztergomi →Keresztény Múzeumba került. 1480 k. készült a központi Mária látogatása Erzsébetnél, s a szárnyak belső oldalán az Angyali üdvözlet, Krisztus születése, Háromkirályok, Veronika kendője. A 18. sz: készültek a külső szárnyképek: Olajfák hegye, Keresztvitel, Fájdalmak férfia, Kálvária. **

Gerecze II:799. - Schem Scep. 1911:41. - Radocsay 1955:302.  - Divald 1999:315.