🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Feketekuthy
következő 🡲

Feketekuthy (Mankovics) László (Bártfa, Sáros vm., 1914. júl. 19.-): rádiószerkesztő. - A gödöllői prem. gimn-ban éretts., 1936: a Pázmány Péter Tudegy. jogi dr-rá avatta, majd ügyvédi okl-et szerzett, 1942: államtanból a Pázmány Péter Tudegy. mtanárrá képesítette. 1944. III. 5: Genfben ösztöndíjas, 1945: a fribourg-i Institut des Sciences Sociales et Politique vendégelőadója, 1951: a Szabad Eu. Rádió szerk-je, 1954: a hírosztály vez-je, 1968-79: nyugdíjazásáig a m. osztály ig-helyettese. - 1963: Vörösmarty-irod. díjat kapott. - M: A törv-ek alkotmányszerűsége. Bp., 1937. - A miniszterek államjogi felelősségének tartalma. Uo., 1937. - M. kat. egyh. vagyonjog. 1. Egyh. vagyonjogi jogi személyek. Uo., 1943. - Kardinal Mindszenty. Zürich, 1949. (fr-ul Fribourg, 1949; holl-ul Laren, 1949; sp-ul Madrid, 1949) - Ungarn vom Heiligen Stephan bis Kardinal Mindszenty. Zürich, 1950. - Christentum und Staat. Gedanken zu einer christlichen Verfassungslehre. Köln-Detroit-Wien, 1953. (és 1963) - Missverständnisse des kalten Kriegs. Köln, 1955. - A m. forr. tanulságai. Köln-Detroit, 1959. 0(Széchenyi kvtár 2.) (ném-ül Köln, 1961) - 1956 október. A m. forr. tört. kiértékelése. Brüsszel, 1966. 88

Mérő 1966:37. Arck. - Bölöny 1981:141. - Nagy I:186.