🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Feichtinger
következő 🡲

Feichtinger Elek, 1912-től baranyanádasdi és szentgyörgymezői, br. (Esztergom, Esztergom vm., 1854. jún. 21.-Bp., 1928. dec. 12.): fiumei pénzügyi igazgató. - Esztergomban éretts., a bpi tudegy-en 1879: jogi dr-rá avatták. A bpi kir. törv-szék joggyakornoka; pénzügyi szolgálatba állott. 1880: fogalmazó, 1885: titkár, 1892: tanácsos és fiumei pénzügyig., 1885-1900: a fiumei keresk. akad. keresk. jog és nemzetgazdaságtan előadója is, a tengerészeti akad-n a tengeri jog előadója is, 1895: kir. tan., 1900: m. kir. közig. bíró, 1905-1912. II. 20: nyugdíjazásáig a bosznia-hercegovinai tart. kormány osztályvez-je. - Az ol. tannyelvű fiumei akad-kon az olasz tankv-eket hazai kiadásúakra cserélte ki. - M: Manuale di diritto cambiario. Fiume, 1886. - Diritto marittimo. Uo., 1888. (2. bőv. kiad. Uo., 1893) - Cenni storiei sull' Economia politica. Uo., 1888. - Riforme della legislazione francese sul campo del diritto marittimo privato. Uo., 1888. - Cenni sulle finanze di Stato. Uo., 1889. - Delle banche, Organizzazione del credito nelle banche, con riguardo alla storia ed alla statistica delle principali moderne banche d'emissione. Uo., 1889. - Note sur le projet de Code de procedure pénale hongrois. Paris, 1889. - Teorica dell' Economia politica, ossia della produzione. Fiume, 1890. (Klny. áll. keresk. akad. értes.) - Principi fundamentali del Diritto commerciale ungarico. Uo., 1891. (Klny. uo.) - Tengeri magánjogunk és a fr. reformok. Bp., 1891. - Praktische Tabellen für Touristen. Uo., 1893. - Economia politica. Fiume, 1893. (Klny. áll. keresk. akad. értes.) 88

Szinnyei III:244. - Balogh 1939:21. - Gulyás VIII:581. - Gudenus I:383.

Feichtinger Sándor, 1887-től baranyanádasdi (Esztergom-Szentgyörgymező, Esztergom vm., 1817. szept. 17.-Esztergom, 1907. jan. 5): orvos. - Esztergomban éretts., 1840: a pesti tudegy. orvosdr-rá avatta. Esztergom városi orvosa, 1861: főorvosa, később a városi közkórház ig. főorvosa. 1883: kir. tan. - 8000 fajból álló növénygyűjt-e volt, kvtára a hazai növénytani irod. teljességét tartalmazta. - M: Animalia vertabrata... Diss. Buda, 1840. - A Börzsöny-márianosztrai tachyt hegycsoport növényzetéről. Pest, 1870. - Jelentés a csajkások ker-e és Torontál vm. flórájáról. Uo., 1871. - Kraszna vm. és környéke flórájáról. Bp., 1873. - Jelentés az 1872: tett kiránduláson észlelt fészkesekről. Uo., 1875. (Klny. Math. és Termtud. Közlem.) 88

Szinnyei III:247. - Balogh 1939:21.

háztetős e