🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Faller
következő 🡲

Faller Jenő (Selmecbánya, Hont vm., 1894. szept. 25.-Sopron, 1966. dec 23.): bányamérnök. - A selmecbányai bányászati és erdészeti főisk-n szerzett okl-et. 1919: Tatabányán a M. Ált. Kőszénbánya Rt., 1922: a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. mérnöke, 1929: Várpalotán üzemvez., 1940: Bánfalván bányaig., ahol az É-mo-i bányászatban elsőként frontfejtéssel termelt. 1946: Várpalotán a dunántúli szénbányászat ker. vez-je, 1948-49: a szénipari közp. vezérig-ja. 1950: Sopronban a Nehézipari Műszaki Egy. docense, 1957: a Közp. Bányászati Múz. ig-ja. - M: Csetény község monográfiája. Veszprém, 1929. - Az Unió Bányászati Rt. várpalotai szénbányászatának ismertetése. Várpalota, 1931. - Adatok a Mikovinyi Sámuel udvari-kamarai mérnök és építész életéhez. Bp., 1932. (Klny. Térképészeti Közl.) - Inota Község monográfiája. Székesfehérvár, 1934. - Jásd község tört. Veszprém, 1934. (Veszprémvm. múltja 4.) - Szapár község monográfiája. Zirc, 1934. - Várpalota a földr., ásvány-, földtani és termrajzi irod-ban. Veszprém, 1934. - Adatok a bodajki Máriakegykép tört-éhez. Székesfehérvár, 1936. (Klny. Fejérm. Napló) - Adatok Várpalota tört-éhez. Veszprém, 1936. - Hol feküdt Bátorkő vára? Uo., 1936. - Süess Orbán építészeti főfelügy. 1577. é. jelentése Tata várának építéséről. Tata, 1936. - A tési szélmalmok ismertetése. Veszprém, 1936. - A szt ferencrendiek elpusztult várpalotai rházának tört. Uo., 1936. - Várpalota tört. az Újlakiak és Podmaniczkyak idejében. Uo., 1936. - Adatok Tata-Tóváros irod-ához. Tata, 1937. - Csesznek, Palota, Vázsony és Veszprém várak 16. sz. beli alaprajzai. Veszprém, 1937. - Hol feküdt a 16. sz. elpusztult Paczmán vára? Uo., 1937. - A bécsi hadilevtár tatatóvárosi vonatkozású rajzai és térképei. Tata, 1938. - Tata várának építészeiről. Uo., 1938. - A bakonynánai r.k. egyh. tp-építkezései. Zirc, 1939. - Adatok a bányaszállítás tört-éhez. Bp., 1941. (Klny. Bányászati és Kohászati Lpk.) - Adatok a m. bányász hitéletéhez. Uo., 1942. (Klny. Ethnográfia-Népélet) - Bányászati vonatkozású m. városcímerek. Uo., 1942. (Klny. Bányászati és Kohászati Lpk.) - A m. bányászviseletről. Uo., 1943. - Bányarendészet. Sopron, 1951. (Nehézipari Műszaki Bányászati és Kohászati Kar jegyzetei) - Bányagazdaságtan. 1. r. Uo., 1951. (Uaz) - Debreczeni Márton (1802-1851) bányamérnök élete és munkássága. Bp., 1952. (Klny. Bányászati Lpk.) - Brennbergbánya régi térképei. Uo., 1953. (Klny. MTA Műszaki Tud. O. Közlem.) - A m. bányagépesítés úttörői a 18. sz-ban. Hell Máté Kornél, Hell József Károly főgépmesterek élete és munkássága. Uo., 1953. - Brennbergbányai munkásmozgalmak. Az 1907. é. sztrájkok. Sopron, 1959. (Klny. Soproni Szle) - A Soproni Közp. Bányászati Múz. kalauza. Uo., 1959. - Adatok a bányabeli robbantás fejlődéstört-éhez. Bp., 1961. (Klny. Tört. Szle) - Közp. Bányászati Múz. Uo., 1965. - A ballagásról. Sopron, 1966. (Klny. Soproni Szle) - Jó szerencsét! Események, képek a bányászat múltjából. Bp., 1975. 88

Vajkai Aurél: ~ Veszprém m. művelődéstört. munkássága. Veszprém, 1967. - ~ írásainak bibliogr-ja Uo., 1984.