Magyar Katolikus Lexikon > F > Faigel


Faigel Pál (Székeskeresztúr, Zemplén vm., 1802. aug. 8.-Kápolna, 1871. ápr. 1.): plébános. - 1815: Ungvárt, 1822: Egerben tanult, ahol házitanító is, 1824-28: teol., 1828: pappá szent. Ppi titkár, egyidejűleg joghallg., 1829-38: Gyöngyösön kp., ekkor kezdte szorgalmazni a →Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat létrehozását. 3 é. előkészítés után Horner István orvossal és Nagy János plnossal 1838: megalapították a gyöngyösi betegápoló int-et. 1839: Boconádon lelkész, ahol „jóerkölcsi tanácsot” alapított, Bod és Alatka filiájában isk-t építtetett, Fogacson pusztai isk-t, 1845: élő sztolvasó társulatot, 1846. VII. 5: mérsékleti egyletet, 1848. V. 10: Jézus szt gyermekségéről nev. egyletet alapított. 1857: alesp. és c. knk., 1862: Kápolnán plnos. - M: Úrnapi ájtatosság. Eger, 1838. - Négy szt ének. Uo., 1838. - Nep. szt Jánosnak tiszt. az Isten dicsőségére melyben több hasznos imádságok és énekek foglaltatnak. Uo., 1844. (2. bőv. kiad. Pest, 1853). - Élőrózsa. Imádságos és énekeskv. Pest, 1853. - Az Úr olvasója. Uo., 1857. - Az élő szt olvasóról nev. Mária-társulat célja és szervezete. H.n., 1858. - A szeplőtelenül fogantatott Bold. Szűz zsolozsmája. Eger, 1868. 88

Szinnyei III:88.