🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Füssy
következő 🡲

Füssy (1886-ig Fuchs) Tamás, OSB (Zimony, Szerém vm., 1825. ápr. 11.-Zalaapáti, 1903. ápr. 14.): igazgató, perjel. - 1841. IX. 15: lépett a r-be, 1849. IX. 16: pappá szent. 1855: tanár, majd ig. a pápai gimn-ban. 1864: a SZIT ig-ja, 1889: perjel Zalaapátiban. Tud. értékű tört. műveket éppen úgy írt, mint szórakoztató ismeretterjesztő köteteket a szélesebb körű olvasóközönség számára, gyarapította a kat. szellemű ifj. irod-at, számos ifj. művet ford. m-ra, középisk. földr. és tört. tankv-eket is közrebocsátott. Az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. volt. - Fm: Ifjúsági Plutarch. 1-5. köt. Pest, 1858-60. - Szünórák. 1-4. köt. Uo., 1862-64. - A szept. 15-iki conventio és a december 8-iki encyclica. Írta F. Dupanloup. Ford. Uo., 1865. - Családi olvasmányok. 1-2. köt. Uo., 1867-68. - Világtört. 1-3. köt. Uo., 1870. - Egyetemes földr. Uo., 1870. - A Szentírás új concordantiája. Uo., 1871. - IX. Pius pápasága. 1-3. köt. Bp., 1878-80. - XIII. Leó p. élete. Uo., 1887. - Mezőlaky Ferenc zalavári apát és ennek végrendelete folytán indított nagy fiskusi per. Uo., 1899. - A zalavári apátság tört. Uo., 1902. - Szerk. 1865. I. 5-1872. XII. 26: a Kath. Néplapot, 1873. I. 2-XII. 25: a Kath. Hetilapot, 1866-68: Talabér Jánossal, 1869-70: egyedül a Kath. Lelkipásztort, Talabér Jánossal 1874. I. 1-VI. 30: a Jelenkor c. egyhtört. heti közl-t, 1875. I. 1-IX. 15: a Jelenkor c. egyhpol. napilapot; 1878-82: a Tájékozó, Czobor Bélával 1883-84: a Tájékozó és Egyhműv. Lap c. folyóiratot, 1865-75: folyóiratokat és a SZIT naptárát. - Betűjegyei: -ss-; F.; F.T.; F-y. M.I.

Szinnyei III:880. - Schermann 1940:51.

Füssy Tamás OSB