Magyar Katolikus Lexikon > F > Félix


Félix, Cantelicei, Szt, OFMCap (Cantelice, Itália, 1515.-Róma, 1587. máj. 18.): szerzetes. - Gyermekkorától Cittaducaléban a Picchi család cselédje, pásztor volt. 1544: a megvadult borjak közül csodálatosan menekült meg. Belépett a r-be, 1545: tett fog-at. 1548: áthelyezték a róm. S. Bonaventura konventbe, ahol haláláig élt, kenyeret és bort koldult a testvéreinek. Szemlélődő volt, bölcs tanácsait sokan kérték, Néri Szt Fülöp és V. Sixtus is barátságába fogadta. Már életében csodákat művelt. Sírja a Via Veneto mentén az Immaculata Concezione-tp-ban. 1625: b-gá, 1712. I. 22: sztté avatták. →Ferenc, Camporossói, Szt - Attrib-ai: gyermek Jézus, hordó, rózsafüzér, szamár, tarisznya. - A béresek védősztje. Ü.: máj. 18. **

LThK IV:69. - BS V:538. - SzÉ 1988:274.

Félix, Nolai, Szt, Bódog (Nola, Itália-Nola, 3. sz. közepe): pap, hitvalló. - Nolai Szt Paulinus atyja. Szír volt. Nolában pappá szent. Vsz. 258: a Valerianus-féle üldözés alatt a város pp-e, Maximus elmenekült és ~re bízta a várost. Elfogták, megkínozták, de egy angyal kimentette a börtönből és elvitte Maximushoz, hogy viselje gondját a beteg pp-nek. ~ meggyógyította és visszavitte a pp-öt Nolába. Az üldözés újabb hulláma idejére egy régi ciszternában húzta meg magát, majd földművelésből élt. Maximus halála után nem fogadta el a ppséget. Sírja a 4. sz-tól zarándokhely. Szt Paulinus nagyon tisztelte, ünnepére minden évben verset írt. - Ü.: jan. 14. **

Schütz I:57. - LThK IV:69. - BS V:549.

Félix, Valois, Szt, OST (Valois grófság, Fro., 1130. k.-Cerfroid, 1212. k.): a →trinitáriusok társalapítója. - VII. Lajos (ur. 1137-80) seregében részt vett a 2. keresztes hadjáratban. Hazatérve Cerfroid vidékén remete lett. 1194: a többi remeték vez-je. Mathai Szt János társa lett a fogolykiváltó r. alapításában, segített a regula megfogalmazásában, 1198: együtt mentek Rómába a pápai jóváhagyásért. IX. Kelemen 1669: engedélyezte tiszt-ét a r-ben, X. Kelemen 1670: fölvette a RM-ba, XII. Ince 1694: tiszt-ét kiterjesztette az egész Egyh-ra. - Ü.: nov. 20. **

BS V:566. - Puskely I:266.

Félix, Marcus Antonius: Júdea helytartója (ur. Kr. u. 52-59). - Eredetileg rabszolga volt, Claudius cs. szabadította fel. Először Antonius triumvir unokáját vette feleségül, később I. Heródes Agrippa kir. legkisebb lánya, →Druzilla lett a felesége (3. feleségének neve ismeretlen). Kivégeztette Jonatán főpapot, és több zsidó lázadást levert. Hízelgő vádbeszédében →Tertullusz dicsérte uralmát (ApCsel 24,2-8); Tacitus elítélően írt róla. ~ ítélőszéke előtt hangzott el Pál védekezése. Néhány nappal később zsidó felesége, Druzilla jelenlétében beszélt neki Pál az igazságosságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről (24,24-26). Leváltása után a zsidók vádat emeltek ellene, de fölmentették. →szikáriusok **

BL:433.

Félix, Cantelicei, Szt, OFMCap

Félix, Nolai, Szt