Magyar Katolikus Lexikon > F > Félix, IV.


Félix, IV., Szt (Sannio, Itália-Róma, 530. szept. 22.): Szt I. János utódaként 526. VII. 22-530. IX. 22: pápa. - 519: tagja volt annak a p. küldöttségnek, mely véget vetett az →Akakiosz-féle egyházszakadásnak. János halála után, még mielőtt választásra sor kerülhetett volna, Nagy Teodorik gót kir. nevezte ki ~et. Utólag a rómaiak jóváhagyták, sőt amikor visszakapták a választás jogát, megerősítették ~et. - ~ békességben volt a K-i gótokkal, kir-uk bíráskodás tekintetében kiváltságokat biztosított a róm. papságnak. ~ Arles-i Caesariust támogatta a →szemipelagianizmus elleni harcában. Két írása ismert, melyeket Caesariushoz intézett. Egyikben a papok kötelességeit sorolta föl. A másik az ún. Capitula, a kegyelemről és a szabad akaratról szóló tanítás bizonyítékai az egyhatyáktól, főleg Szt Ágostontól, melyet Caesarius fölvett az 539. VII. 3: Orange-ban tartott zsin. kánonjai közé. - Rómában a Via Sacra mellett álló Sacrae Urbis-tp-ot baz-vá alakíttatta át, és Szt Kozma és Damján tiszt-ére sztelte. Az apszisba rakatott mozaik, mely ~et is ábrázolja, ma is látható. - Halála előtt kijelölte utódját, hogy elejét vegye az ő kinevezéséhez hasonló beavatkozásoknak. - Ü.: szept. 22. - Utóda 530. IX. 22: II. Bonifác. T.J.

LThK IV:68. - BS V:580. - Mondin 2001:78.

Félix, IV., Szt pápa