🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > evangélikus
következő 🡲

evangélikus (a lat. evangelicus, 'evangéliumi' szóból), lutheránus, ágostai evangelikus, ág. ev.: magyar nyelvterületen a →reformáció egyházai közül az  →ágostai hitvallást követő, lutheri irány. - A korábbi m. szóhasználatban ~nak nevezték a kálvini tanításokat követő, svájci-helvét hitvallású református egyház híveit is, de a lutheri irányzat híveit, hitvallási iratukra utalva ágostai jelzővel látták el, míg a reformátusokat helvét hitvallású ~nak nevezték. K.S.