🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eszközokság
következő 🡲

eszközokság (lat. causalitas instrumentalis): bölcseleti kifejezés a főok (causa principalis) ható- és rendteremtő erejéből való részesedés megjelölésére. - Míg a főok saját erejéből hatékony, az eszközok függőségi viszonyban van a főokkal, hatása attól függ, milyen létfokon áll. Bár van saját hatóereje is, ezt azonban a főok lendíti mozgásba, így képes önmagát fölülmúlni. A főoknak tehát kettős hatásköre van: saját oksága és az ~. - Fontos szempont az ~ analógiája is. Ennek értelmében az egyik (pl. technikai) ter-en fölállított hatásmechanizmust alkalmazhatjuk más ter-en is, azonban mindig csak hasonlatképpen, szem előtt tartva a különbségeket is. Szélesebb körű következtetés is levonható. Mivel a világ létfokok szerint összefüggő, az alacsonyabbrendű valóságok a magasabbrendűeket ~ keretében „szolgálják”. Ez érvényes az ember és a term. viszonyára is. A műveltség átemberiesíti, s magasabb egységbe olvasztja a term-et, azt eszközként használja föl. Kérdés, vajon hogyan vihető át ez a hasonlatosság Isten és az ember - főleg az emberi szabadság - viszonyára. A probléma különösen éles Isten mindenhatóságának és előrelátásának kérdésében. Végső soron itt is a főok és az eszközök együttműködéséről van szó, azonban mindig tudatában kell lennünk annak, hogy itt az eszköz szabad teremtmény. Isten hatóereje nemcsak abban áll, hogy létbe lendíti az embert, hanem hogy lehetővé teszi: az értelmes teremtmény szabadon cselekedhessék, azaz Isten művét immár sajátjaként cselekedje. Ez valósul meg a kinyilatkoztatásban is, ezért lehet a Szentírás a sugalmazó Szentlélek s uakkor emberi szerzők műve is. Az ~nak szerepe van a megtestesülésben is, ahol Krisztus embersége mintegy istenségének eszköze (Aquinói Szt Tamás), mint azt elsősorban Krisztus csodái igazolják. Hasonló módon közelíthetjük meg a szentségeket is: a Krisztus által közölt láthatatlan kegyelmek ezekben a „hatékony jelekben” válnak fölfoghatókká, ezek tehát az ~ szerepét töltik be. Természetesen az ~ot ezekben az esetekben nem alkalmazhatjuk mechanikus értelemben. Cs.I.

LThK V:716.