🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > esküdtek
következő 🡲

esküdtek (lat. electi jurati nobiles, jurati assessores, jurassores): a →vármegyei törvényszék tisztviselői. - Először az 1444:10. tc. rendelte el a →szolgabírák megszaporott munkájának könnyítésére, hogy minden vm-ben válasszanak 4 „derék embert”, akik az alispánnal és a szolgabírákkal együtt részt vesznek az →igazságszolgáltatásban. Mátyás az 1486:8. tc-ben azt kívánta, hogy minden vm-ben válasszanak 8-12 tehetősebb nemest, akik a →hiteleshelyek embereivel együtt szálltak ki. Mivel →esküt kellett tenniük, electi iurati nobiles, 'válaszott esküdt nemesek' -nek nevezték őket. - Az ~ részt vettek a vm. törvénykezésben (mind a szolgabíró mellett, mind a vm. széken), tanúként voltak jelen hivatalos eljárás foganatosításánál, pl. határjárásnál, kibecslésnél, kísérték a →rovót a portaösszeírásnál, adóbeszedésnél, részt vettek az →osztály végrehajtásánál, a perben tanúbizonyságot hallgattak meg. - Az 1613:24. tc. óta a vm. bíráskodásban már csak azok vehettek részt, akik ~ voltak, a többi jelenlévő nemes nem (amire korábban sokszor volt példa). Ettől fogva határozottan elvált egymástól a rendes esküdt ülnökök (ordinarii jurati assessores) és a rendkívüli ünökök (extraordinarii assessores) kategóriája. Ez utóbbiakat a vagyonosabb nemesek közül választották, csak az igazságszolgáltatásban vettek részt. Fizetést nem kaptak, csupán napidíjat. Későbbi nevükön →táblabírák. M.B.

Eckhart 1946:132.