🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erdődi zsinat
következő 🡲

erdődi zsinat, 1545. szept. 20.: Luther követőinek összejövetele Báthori Anna özv. Drágfy Gáspárné birtokán és oltalma alatt. - A főként Szatmár és Szilágy vm-ből érkezett résztvevők 12 cikkelyben fogalmazták meg hitvallásukat. Elvetették az antitrinitárius tanítást, a szentmisét, a hierarchiát és a szentek segítségül hívását, megkívánták a jó cselekedeteket, a →keresztség és az →úrvacsora anyanyelvű kiszolgáltatását, a „meghalt szentek” jó példájának követését, s az úrvacsora vétele előtt a →fülgyónást a bűnök részletes fölsorolása nélkül. →ágostai hitvallás **

KL II:35.