Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai szék megüresedése


eparchiai szék megüresedése: A keleti egyházakban az →eparchiai püspök halála, lemondása, áthelyezése v. hivatali megfosztása esetén a pátriárka értesíti az Apostoli Széket az ~ről. Az →eparchiai kormányzó kinevezéséig a mpp. rendes hatalma átszáll a pátr-ra, aki az üresedés hírének vételétől számított 1 hasznos hónapon belül, a pátr. hivatal pp-einek megkérdezése v. az állandó szinodus meghallgatása után kinevezi az eparchia kormányzóját ; a hónap hasztalan elteltével a kinevezés joga átszáll az Ap. Székre. A pátr-nak gondoskodnia kell arról, hogy a megüresedett széknek mielőbb méltó és alkalmas pp-öt adjon. - A pátr. egyh. ter-én kívüli ~kor a →metropolita v. az →eparchiai konzultorok testületének vez-je értesíti az ~ről az Ap. Széket és, ha pátr. egyh-hoz tartozó székről van szó, a pátr-t is. - Az eparchia kormányzása, ha az Ap. Szék másként nem intézkedett, az eparchiai kormányzó kirendeléséig a spp-re száll, ha többen vannak, a pp-szentelés szerint idősebb spp-re, v. ha nincs spp., az eparchiai konzultorok testületére. Az eparchiai konzultorok testülete az ~nek hírülvételétől számított 8 napon belül köteles megválasztani a kormányzót, aki nyomban elnyeri hatalmát és nem szorul semmilyen megerősítésre; megválasztásáról v. a metropolita részéről történt kinevezéséről mielőbb értesítse az Ap. Széket és, ha pátr. egyh-hoz tartozik, a pátr-t is. - A →koadjutor pp., ha kánonilag átvette hivatalát, az ~kor a jog alapján az eparchia kormányzójává válik, amíg mint mpp-öt be nem iktatják. - Az ~ alatt semmilyen újítás nem történhet, s az eparchia vezetéséről átmenetileg gondoskodóknak tilos bármi olyat tenniök, ami az eparchiát v. a ppi jogokat hátrányosan érintené; különlegesen tilos nekik és mindenki másnak, hogy akár személyesen, akár mások révén az →eparchiai hivatal okiratait elvigyék, megsemmisítsék v. megváltoztassák. - Az →eparchiai főhelynök és az →eparchiai helynökök az ~kor nyomban elvesztik hivatalukat, kivéve, ha fölszentelt pp-ök, a pátr. eparchiájában v. a pátr. egyh. határain belül fekvő eparchiában működnek, amíg a kormányzó kánonilag át nem veszi hivatalát. A spp. az ~ alatt megtartja ugyan a jogtól kapott hatalmát és azt a kormányzó vezetése alatt gyakorolhatja. Ho.J.

CCEO 1990:219-222, 224.k.