🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai szék akadályoztatása
következő 🡲

eparchiai szék akadályoztatása: A keleti egyházakban ha az →eparchiai püspök fogsága, kiutasítása, száműzetése v. képtelensége miatt annyira akadályozva van, hogy még levélben sem érintkezhet a rábízottakkal, az →eparchia kormányzását egymás helyébe lépve a →koadjutor pp., az →eparchiai főhelynök, az →eparchiai helynök v. a mpp. által kijelölt más alkalmas áldozópap intézi, akit a jog alapján a főhelynök jogai és kötelességei illetnek meg; a mpp. azonban jogosult alkalmas időben többet kijelölni, akik egymást követik a hivatalban. Hiányuk v. akadályoztatásuk esetén az →eparchiai konzultorok testületére hárul annak az áldozópapnak a megválasztása, aki az eparchiát kormányozza. - Aki átvette a pátr. egyh. határain belüli eparchia kormányzását, mielőbb értesítse a pátr-t az ~ról és a hivatal átvételéről; egyéb esetben értesítse az Ap. Széket és, ha pátr. egyh-hoz tartozik, a pátr-t is. Ho.J.

CCEO 1990:233.k.