🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai kormányzó
következő 🡲

eparchiai kormányzó: a keleti egyházakban az →eparchia felelős vezetője az →eparchiai szék megüresedése idején. - 1990-től a korábbi szokásjogot megszüntetve csak egy ~t lehet választani v. kinevezni. Ha az →eparchiai gondnok lesz az ~, az →eparchiai gazdasági ügyek tanácsa átmenetileg válasszon más gondnokot. Kirendelésénél hatalmának semmilyen részét nem tarthatja fenn magának sem a pátr., sem az →eparchiai konzultorok testülete, sem a hivatal ellátása idejét nem határozhatják meg, és nem tehetnek más megszorításokat sem. - Az ~nak feddhetetlen, jámbor, az igaz tanításban és okosságban kiváló pp. v. cölebsz áldozópap választható v. nevezhető ki, aki betöltötte 35. évét és uerre a megüresedett székre nincs már megválasztva, kinevezve v. áthelyezve. E feltételek be nem tartása az ~vá megválasztott v. kinevezett jogcselekményeit semmissé teszi. - Az ~ uazokkal a jogokkal és kötelességekkel bír, mint az →eparchiai püspök. - Lemondását a pátr-nak nyújtja be, ha ő jelölte ki, egyébként az eparchiai konzultorok testületének. Elmozdítása pátr. egyh. határain belül a pátr-ra tartozik, az állandó szinodus beleegyezése alapján; egyébként az Ap. Széknek van fenntartva. - Az ~ távozik hivatalából, amikor az új mpp. kánonilag átveszi az eparchiát. Az új mpp. számadást követelhet tőle. Ho.J.

CCEO 1990:225-232.k.