🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai konvent
következő 🡲

eparchiai konvent, egyházmegyei konvent: a keleti egyházakban az →eparchiai püspök segítő testülete az →eparchia különleges szükségleteit vagy hasznát érintő ügyekben. - A mpp. joga az ~et összehívni, azon személyesen v. más által elnökölni, áthelyezni, meghosszabbítani, felfüggeszteni v. feloszlatni. - Az ~be meg kell hívni és azon kötelesek megjelenni: a →koadjutor pp. és a spp-ök; az →eparchiai főhelynök, az →eparchiai helynökök, az →eparchiai bírósági helynök és az →eparchiai gondnok; az →eparchiai konzultorok testülete; a nagyszem. rektora; a kerületi esp-ek; legalább egy parókus minden ker-ből, akit az ott ténylegesen lelkipásztorkodók választanak; az →eparchiai papi tanács tagjai és, ha van, az →eparchiai pasztorális tanács néhány megbízottja, akiket uazon tanács választ a részleges jogban megállapított módon és számban; néhány diákonus, akit a részleges jog szabálya szerint választottak; a saját jogú monostorok elöljárói és a megszentelt élet többi intézményének, melyeknek az eparchiában háza van, néhány elöljárója, akiket a részleges jogban megállapított módon és számban választanak; a pasztorális tanács által, ha működik, egyébként a mpp. által meghatározott módon megválasztott világiak, úgy, hogy a világiak száma ne haladja túl az ~ tagjainak 1/3 részét. Ha a mpp. alkalmasnak ítéli, az ~re másokat is meghívhat, nem zárva ki más →saját jogú egyházak személyeit, mindezeknek a szavazati jogot is megadhatja. Meghívható néhány megfigyelő a nem kat. egyh-akból v. egyh. közösségekből is. Akik kötelesek megjelenni az ~en, nem küldhetnek képviselőt, még törvényes akadályoztatás esetén sem. - Az ~et akkor hívják össze, amikor a mpp. ítélete és a papi tanács véleménye szerint a körülmények ezt javallják. Az →eparchiai szék megüresedése alatt az ~ jog alapján fel van függesztve, amíg az új mpp. határoz az ügyről. - Fenntartva bármely Krisztus-hívő jogát arra, hogy megjelöljön az ~en tárgyalandó kérdéseket, egyedül a mpp. állapíthatja meg a tárgyalásra kerülő anyagot. Neki viszont föl kell állítania egy v. több biz-ot, mely az anyagot előkészíti. - Az ~en a mpp. az egyedüli törv-hozó, a többieknek csak tanácsadói szavazatuk van; egyedül ő írja alá a döntéseket; s ha ezeket uezen a konventen kihirdetik, nyomban kötelezővé válnak. A törv-ek, nyilatkozatok és határozatok szövegét a mpp. közli azzal a hatósággal, melyet a maga saját jogú egyh-ának részleges joga meghatározott. Ho.J.

CCEO 1990:234-242.k.