Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai gondnok


eparchiai gondnok, eparchiai ökonomus: a keleti egyházakban →egyházmegyei vagyonkezelő. - Gazd. ügyekben jártas és becsületességben kiváló hívő, akit az →eparchiai püspöknek az →eparchiai konzultorok testülete és az →eparchiai gazdasági ügyek tanácsának megkérdezése után kell kineveznie a részleges jogban meghatározott időre. Tisztsége ideje alatt csak súlyos okból mozdítható el. - Feladata a mpp. hatalma alatt, aki részletesebben meghatározza jogait és a gazd. ügyek tanácsához való viszonyát, az →eparchia vagyonának kezelése, az egyh. vagyon kezelésére való felügyelet az egész eparchiában, gondoskodás a javak megóvásáról, védelméről és gyarapodásáról, a helyi vagyonkezelők mulasztásainak pótlása és ama egyh. javak közvetlen kezelése, amelyeknél hiányzik a jogban kijelölt vagyonkezelő. - Köteles a vagyonkezelésről évente számot adni a mpp-nek és valahányszor ezt maga a pp. kéri; a mpp. viszont a gazd. ügyek tanácsa bevonásával vizsgálja felül számadását. Az →eparchiai szék megüresedése idején az →eparchiai kormányzó irányítása alatt tölti be hivatalát. Az új mpp-nek köteles számot adni a vagyonkezelésről, s a számadás után, ha ugyanő nem erősíti meg hivatalában, távozik. - Ha bármi módon megszűnt az ~ joga, pátr. egyh. határain belül új ~ választása v. kinevezése a pátr-ra tartozik; egyéb esetekben az eparchiai konzultorok testülete választja. Ho.J.

CCEO 1990:232, 262.k.