🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai főhelynök
következő 🡲

eparchiai főhelynök (gör. protoszünkellosz): a keleti egyházakban az →eparchiai püspök helyettese, aki rendes hatalommal segíti őt az →eparchia kormányzásában. Kinevezése kötelező. - Az ~öt és az →eparchiai helynököket a mpp. szabadon nevezi ki, mozdíthatja el. Nőtlen áldozópapok legyenek, hacsak a maguk →saját jogú egyházának részleges joga mást nem rendel; lehetőleg az eparchiához tartozó papok, legalább 30 évesek, valamely szt tud. doktorai v. licenciátusai, v. abban legalább jártasak legyenek, egészséges tanítás, megbízhatóság, okosság és a tennivalókban szerzett tapasztalat ajánlja őket. E hivatalokat ne bízzák a mpp. vérrokonaira negyedfokig bezárólag. A mpp. más eparchiából v. más saját jogú egyh-ból is választhatja őket, de mpp-ük beleegyezésével. - Az ~öt az egész eparchiában, a helynököket a rájuk bízott hivatal hatáskörén belül uaz a kormányzati végrehajtó hatalom illeti meg, mint a mpp-öt, azok kivételével, melyeket a mpp. magának v. másoknak tartott fenn v. amihez a jog alapján az ő különleges megbízása szükséges, melynek elnyerése nélkül semmis az a cselekmény, melyhez ilyen megbízás szükséges. Az ~ és a helynökök illetékességük körén belül élhetnek az Ap. Széktől a mpp-nek adott állandó fölhatalmazásokkal, továbbá jogosultak az Ap. Szék v. a pátr. leiratainak végrehajtására, kivéve, ha kifejezetten más a rendelkezés, v. a mpp-öt személyére való tekintettel választották ki. - Az ~ és a helynökök kötelesek a mpp-nek beszámolni a főbb elintézni való és elintézett ügyekről, és sohase cselekedjenek akarata és szándéka ellenére. Tisztségük időtartama alatt jogosultak a pp. utáni első méltóság kiváltságaira és jelvényeire. Távoznak hivatalukból a meghatározott idő lejártával, a mpp. által elfogadott lemondással v. elmozdítás alapján. Az →eparchiai szék megüresedésekor elvesztik hatalmukat, ha nem pp-ök. Ha a mpp-öt felfüggesztik hivatalától, az ~ és a helynökök hatalma is fel van függesztve, kivéve ha pp-ök. Ho.J.

CCEO 1990:245, 247-51.k.