🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai bírósági helynök
következő 🡲

eparchiai bírósági helynök: a keleti egyházakban az eparchiai bíróságot az →eparchiai püspök helyett vezető bíró. - A mpp. köteles rendes bírói hatalommal ~öt állítani, aki különbözik a →eparchiai főhelynöktől, kivéve ha az →eparchia kicsinysége v. az ügyek csekély száma mást javasol. Az ~ a mpp-kel egy bíróságot alkot, de nem ítélhet olyan ügyekben, melyeket ő magának tartott fönn. Adhatnak melléje segítőket is. - Mind az ~, mind helyettesei feddhetetlen hírű papok, a kánonjogban doktorok v. legalább licenciátussal rendelkezők, okosságban és az igazságért való buzgóságban kipróbáltak, legalább 30 évesek legyenek. Ho.J.

CCEO 1990:1086.k.