Magyar Katolikus Lexikon > E > elmaradt haszon


elmaradt haszon (lat. lucrum cessans): jogtalan →elbirtoklás következtében kiesett jövedelem. - Az idegen jószág birtoklásából eredő kártérítési kötelezettség nemcsak a jószág visszaadását mondja, hanem annak a haszonnak a megtérítését is, melyet tulajdonosának hozott volna, ha nála van. A jóhiszemű jogtalan birtokosnak a jószág természetes gyümölcsét kell átadnia a jogos tulajdonosnak, a külön munkával v. szorgalommal szerzett hasznot nem. A rosszhiszemű jogtalan birtokosnak minden ~ot meg kell térítenie, s csak azt a hasznot tarthatja meg magának, amit külön munkája v. szorgalma hozott. Pa.P.

KL II:2.