Magyar Katolikus Lexikon > E > egyházfő


egyházfő: a hierarchikusan tagolt vallási közösség legfelsőbb vezetője. - 1. A r.k. egyházban a →pápa. - 2. A K-i, ortodox egyh-nak nincs egyetlen feje és közp-ja, mint a kat. egyh-nak. Valamennyi autokefál ort. egyh-nak a feje Jézus Krisztus, akinek nincs földi helytartója, mert mennybemenetelével nem szakította meg kapcsolatát a földi Egyházzal. A Szentlélek útján Ő kormányozza az Egyházat, amely így a maga teljességében (plérómájában) örökkévaló, szt és csalhatatlan, de egy  pátr. soha nem lehet tévedhetelen. - 3. Az Orosz Ortodox Egyh. 1480-ig a konstantinápolyi pátr. joghatósága alá tartozott, azóta de jure is autokefál, s mint ilyen, a legnagyobb az ort. autokefál egyh-ak között. 1480-1700: erős volt a bizánci örökség tudata, azaz a moszkvait éppolyan teokratikus államnak tekintették, v. inkább szerették volna látni, mint amilyen Bizánc volt. A bizánci egyh. névleges vezetője a konstantinápolyi pátr. volt, de az ~i jogokat ténylegesen a cs. gyakorolta. Az OOE-ban 1480 e. is gyakran a nagyfejed. akarata érvényesült az ~ személyének kiválasztásában, aki kezdetben a kijevi, majd a vlagyimiri, végül a moszkvai metrop. volt. 1590: a konstantinápolyi ort. zsinat elismerte a moszkvai metropolia patriarchátussá szerveződését. 1598-1700: az or. ort. ~ a moszkvai pátr. volt. 1700-21: a pátr. szék üres, helynök kormányzott. 1721: I. Péter cár megszüntette a pátr. ~i tisztségét, s helyette a Szt Szinódusra bízta az OOE irányítását. Az ~i méltóság helyreállítására csak 1918: került sor, de megmaradt a Szt Szinódus is. Az OOE pátr-jának ~i jogai csak az autokefál orosz egyh-ban érvényesek. - 4. Az anglikán egyh-ban az ~ a mindenkori uralkodó. A többi prot. egyh-ban az ~ ismeretlen. **-I.E.