🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > egri szeminárium és teológia
következő 🡲

egri szeminárium és teológia: 1. Pázmány Péter 1627: Goldberger nevű előbbi tulajdonosáról Aranyhegynek nev. bécsi házát használatra annak a pp-nek engedte át, aki előbb el tud tartani benne legalább 15 papnövendéket. A feltételt Lippay György egri pp. teljesítette, ezért Lósy Imre esztergomi érs. e házat 1637: az egri egyhm-nek juttatta. Lippay 20 növendékre tervezte a bécsi szem-ot, fönntartására többféle alap kamatait és saját 800 Ft-ját biztosította. Az aranyhegyi egri kispapok jezsuita elöljárók alatt éltek, mint a szomszédos Pázmáneum növ-ei. Lippay halála után az aranyhegyi szem. megszűnt, az egri pp. a Pázmáneumban csak 4 növ-et tudott neveltetni. - 2. 1650: Kisdy Benedek a kápt-nal együtt Kassára költözött, →studium generalét (egyetemet) alapított és a jezsuiták kezére bízta. I. Lipót kir. 1660. VIII. 7: erősítette meg az alapítást. Kisdy úgy rendelkezett, hogy a bölcs-et 3, a teol-t 4 é. hallgassák a növ-ek. 1659: szem-ot alapított Kassán, amit utóda, Pálffy Tamás 1665: föl is állított, a jezsuitákra bízott és Szt Lászlóról nev. Kisdy-szemináriumnak nevezett el. 1666: e szem-hoz csatolta a Milith György által 1638: alapított ungvári papnev. int. alapjait és birtokait, ezek jövedelme 2 növendék ellátását fedezte. 1668: a hejcei birtokot is a kassai szem-nak ajándékozta, 12 kispap neveltetésére. Így a 17. sz. végén az egri egyhm-nek mintegy 33 papnövendékére volt alapítványa, évenkint 8-10 kispapot szentelhetett. - Telekessy István 1700: Egerben keresett otthont a szem-nak, és a →bélháromkúti ciszterci apátság birtokaiból és saját adományaiból biztosította az ~ fönntartását. 1730: a teol-t elválasztották a gimn-tól, de változatlanul a jezsuiták irányították. Barkóczy Ferenc 1754: az egyhm. papjaival töltötte be a tanári állásokat, majd egyesítette a kassai Kisdy-szem-ot az egrivel, és annak 26 növ-ét átvitte Egerbe. 1755: bölcs. karral egészítette ki.  - II. József  1784: föloszlatta az egyhm. szem-okat, generális szem-okat állíttatott föl Egerben, Pozsonyban és Zágrábban. 1786. XI. 9: az egri és a zágrábi szem-ot egyesítve Pesten helyezte el. 1790. IV. 20: a generális szem-okat megszüntették, s visszaállították az egyhm. szem-okat. 1866/67: 6 tanár, 59 növ., 1875/76: 7 tanár, 39 növ., 1880/81: 43 növ., 1909/10: 54 növ., 1976: 10 tanár, 57 növ., 1987: 11 tanár, 43 növ. volt. - 1952-ig az →egri líceum épületében működött, ezután a Foglár u. 6. sz. alá költözött. - 2000. XI: ~hoz tartozik a 795. sz. Rajeczky Benjamin cserkészcsapat. K.B.

VKM-jelentés 1872:170; 1875/76:777; 1880/81:590. - Kiss-Sziklay I:399. - M. stat. évkv. 1910:387. - Bozsik Pál: Az egri papnevelés tört. a 18. sz: 1780-ig. Eger, 1910. - Schem. Agr. 1975:19; 1987:21. - Kétszáz éves az Egri Főegyhm. Kvtár 1793-1993. Emlékkv. Eger, 1993:159. (Bosák Nándor: Teol. okt. Egerben a XVIII. sz-ban)