🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > edmontoni Szent Imre egyhközség
következő 🡲

edmontoni Szent Imre egyhközség (Alberta áll., Kanada): Edmontonból 1957: Balázskövi József SDB segítséget kért lelkipásztori munkájához a rendfőnöktől. Ő a Torinóban dolgozó →Antal Jánoshoz fordult, aki meggyőzte másodtitkárát, Hámor Józsefet, hogy vállalja el a vadnyugati missziót 5 évre. Hámor József 1957. III. 25: hajóra szállt Triesztben és IV. 13: vonaton megérkezett Edmontonba. Az edmontoni szaléziaknál talált otthonra, ahol Balázskövi József gazd. intéző volt. – Ekkor a r.k. magyarok a Sacred Heart-tp-ba jártak szentmisére és egyéb összejövetelekre. Hámor József IV. 14: Virágvasárnap kezdte munkáját, majd Balázskövi Józseffel felváltva tartották a szentmiséket. A hívek szép számban jelentek meg. John MacDonald érs. hamarosan találkozott a két m. pappal, hogy megbeszéljék Hámor József anyagi helyzetét, valamint a nagy számban érkező m. menekültek javára az egyhm. által rendezett gyűjtését. Hámor József fizetését évi ezer dollárban határozta meg, és adtak neki egy Volkswagent munkája végzéséhez. – Hámor József V: elkezdte szervezni a szombati Magyar Isk-t, ahol a gyerekek rendszeres hitoktatásban, m. nyelv, irod. és tört. oktatásában részesültek. Megalakították a zenekart és kórust, amihez egy névtelen adakozó nyújtott anyagi segítséget. Vettek egy csellót 65 dollárért, amit havi öt dolláronkint törlesztettek. VI: megalakították az Edmontoni Magyar Katolikusok Egyesületét. Elnöke a mindenkori érs. által jóváhagyott lelkipásztor, akinek a szervezeten belül vétójoga van. Az egyes. létrehozásának fő célja az egyhközs. anyagi támogatása. Elhatározták a Fiatalok Csoportjának, a Férfi Csoportnak és a (Szt Margit) Női Körnek a megszervezését is. VII: az albertai kormány jóváhagyta az egyes. alapszabályát. – Még 1957: elkezdtek foglalkozni egy tp. építésének a tervével is. A hívek személyes adományaikon túl nagy szorgalommal, rendezvényekkel igyekeztek előteremteni a szükséges összeget egy saját tp-hoz. Az érs. beleegyezését adta egy korábban pünkösdista tp. megvételéhez, és nagyvonalú segítséget nyújtott. A kölcsön visszafizetését 1958. I: kellett elkezdeni havi 350 dollárral. Az egyhm. oltárt és padokat, a Precious Blood nővérek miseruhákat, a Connelly temetkezési váll. aranykelyhet adományozott. Hámor József XII. 16: kapta meg a tp. kulcsát, az első szentmisét XII. 22: celebrálta. Az épület felújítását azonnal megkezdték. XII. 30: létrejött az első egyhközs. tanács, mely független volt az egyes-től. A vacsora-rendezéseken kívül bingót, filmvetítéseket is szerveztek a tp. támogatására. 1959: megáldották a rézből készült keresztúti stációkat, amelyeket Széll Károlyné készített. VI. 22: Szt Imre hg. tiszt-ére (előre gondolva már egy jövendő tp-ra) fölszentelték a tp-ot. 1960: kívül-belül renoválták. Barabás Márton festőművész Csíksomlyói Szűz Mária-festményt ajándékozott a tp-nak. 1960: Kiss Imre SDB kp. átvette a Prohászka Ottokár cserkészcsapat vezetését. Az ~ lelki csokrot küldött XXIII. János p. 80. születésnapjára. – 1964: Hámor József le akart mondani a plnosi hivatalról, mivel lejárt az öt év, de elöljárói továbbra is megtartották hivatalában. 1965: Kiss Imre a cserkészekkel kirándulva talált a Pigeon Lake környékén egy eladandó farmot, amit a Kat. Magyarok Egyes-e megvett és a Balaton nevet adták neki. – 1970: Kiss Imrét Los Angelesbe helyezték, Hámor József is vissza akart menni Olaszo-ba, de helyettest kellett keresnie. A tartfőn. Gombos Mihályt ajánlotta, aki Svédo-ból jött és 1980-ig volt plnos. Rengeteget dolgozott hobbiként hegedűjavítással is foglalkozott, aminek bevételét a köz javára használta fel. – 1980: a szalézi elöljárók kívánságára újra Hámor József lett a plnos. Ekkor merült fel komolyan egy új tp. építése, mert már minden adósság rendezve volt. Az egyhközs. másfélmilliós hitelt kapott az egyhm-től és a kanadai kormánytól. A régi tp. eladásából és új adakozásokból kezdődött meg az építkezés. 1987. VII. végére lett kész az új, jurta formájú tp., mennyezete vörösfenyő gerendákból (British Columbiából hozták, darabonkint ötezer dollárért). A belső falak kékesszürke színűek. Modern konyha és nagyterem van hozzáépítve, az emeleten paplak és az isk. helyisége. Az ~nek (mely csupán mintegy 100–150 családot számlált) óriási jelzálogkölcsön-törlesztést kellett vállalnia, az egyhm. kamatmentes kölcsönt adott. – 1996: az egyhközs. gyűlésen elhatározták, hogy a kanadai szaléziek kezébe adják át a pléb-t. A Kat. M-ok Egyes-ének az új alapszabály nem tetszett, néhányan nagyon tiszteletlenül viselkedtek Hámor Józseffel szemben, ami mélyen letörte őt, mert ezekben az emberekben bízott éveken keresztül. Óriási csalódása miatt kiköltözött a paplakból, és haláláig nem tette be a lábát a tp-ba, amelyet ő épített. A kanadai szaléziekhez ment lakni, akik 1998: a tp. szomszédságában megépítették a Szt József Villát, ahol ő is, meg Gombos Mihály is kapott lakást, jóllehet utóbbi maradt a saját kis házában továbbra is. – 1997: Hámor József lemondott mint lelkipásztor, mint az Egyes. elnöke és az isk. ig-ja. – Az ~et az érs. a kanadai Luc Lantagne SDB atyára bízta, de igazában az olasz Joseph Occhio SDB lett a m-ok lelkésze (1996–99). Lantagne atya új egyháztanácsot állított fel és kifejtette, hogy a Kat. M-ok Egyes-e nem egyh., hanem világi szervezet. Problémák merültek fel az iskola- és a cserkészvezető személyével kapcsolatban is. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a szétválás elkerülhetetlenné vált. A szalézi tartfőn. 1998. VI: az érs. jóváhagyásával bejelentette, hogy a Kat. M-ok Egyes-ének el kell hagynia a tp. területét minden holmijával együtt, mert munkájuk és szabályaik nem felelnek meg az egyh. előírásoknak. Az Egyes. tehát kis számú tagságával levált az egyhközs-ről, és magával vitte az isk-t és a cserkészetet, s mivel a bankszámlák a nevén voltak, több mint 100.000 dollárt. Az egyhközs. munkáját az újonnan kinevezett világi tanács Barabás Elvira elnöklete alatt vitte tovább, komoly anyagi nehézségek közepette. –1999. II. 13: Hámor József halála után Barabás Elvira személyesen próbált Mo-ról papot kérni, de útja nem volt eredményes. VIII: érkezett Erdélyből Tusa Lajos, akit Jakubinyi György érs. elengedett, de már 2000. IV: el kellett hagynia Edmontont. – Az új érs., Thomas Collins nagy jóakaratáról biztosította a m-okat, vasárnaponként mindig volt ang. nyelvű miséjük. Az ~ ügyeit továbbra is a világi tanács vezette nagy lelkesedéssel. 2000. X. 8: M-ok Nagyasszonya ünnepén a nyugdíjas érs. mondta az ünnepi szentmisét. Ő leplezte le Várallyai Mária olajfestményét, amelyen Szt István felajánlja koronáját a Szűzanyának. XI. 5: látogatta meg az egyhközs-et Miklósházy Attila SJ pp. is. Bisztyó József Saskatoonból többször járt Edmontonban, hogy az elárvult m-oknak rekollekciót, lelki napot tartson. – 2001. VIII. 19: megérkezett a lengy. P. Wieslaw Nazaruk OMI, ő lett a plnos (2005: is). Mi.A.

Miklósházy 2005:78. (Botár Gábor és Szidónia, egyhközs. vezetőségi tagok jegyzetei alapján)