Magyar Katolikus Lexikon > E > Etiópia


Etiópia, Abesszínia, Ytyopya (gör. 'feketearcú'): demokratikus köztársaság K-Afrikában. Határai: Szudán, Vörös-tenger, Dzsibuti, Szomália, Kenya. Ter-e 1.251.282 km², főv-a Addisz-Abeba. Hiv. nyelve az amhara. - 1. Az ÓSz  idején az ~ név a Nílus felső folyásának vidékét jelölte. Kr. e. 1700: önálló birod., főv-a Kerma. Keresk. kapcsolatban állt Egyiptommal, később az egyiptomiak elfoglalták. A Kr. e. 8. sz: ter-én Napata székhellyel kirság alakult, mely egy időre elfoglalta →Egyiptomot. Az asszírok űzték ki őket. A Salamont meglátogató Sába kirnője ~ uralkodója volt, s a későbbi uralkodóházak hagyománya szerint ~ uralkodói kettőjük leszármazottjai. Az ApCsel 8,27 szerint Fülöp diákonus ~ kirnőjének udvari tisztjét keresztelte meg. - 2. A Kr. u. 1-8. sz: akszumita állam, melyet a 8-13. sz: zsidó vallású uralkodók kormányoztak. A 16. sz: muszlim és galla seregek csaknem egész ~t elfoglalták, a tengerparti rész török fennhatóság alá került. Port. segítséggel vették fel a harcot, de a birod. a 18. sz. közepén fölbomlott, s csak 1889: egyesült újra. 1869-től az ol-ok hódítottak meg egyre nagyobb ter-eket. 1896: vált ~ függetlenné. 1931: hirdették ki az első alkotmányt. 1936: ~t, Eritreát és Szomáliát Olasz K-Afrika néven gyarmattá szervezték. 1941: ismét független. →Eritreát 1952: szöv. államként az etióp császársághoz csatolták, 1962: autonóm tart., az 1970-es évektől az elszakadásért harcolt. 1975: ~ban megbuktatták a császárt, és kikiáltották a demokratikus közt-ot. - A Kr. u. az 1-8. sz: virágzó akszumita birod. ker. volt. A 4. sz: a kopt lett államvallás. ~ hivatalos nyelve a szemita-hamita keverék amhara, egyh. nyelve a geez. Az ~t határoló magas hegyek részben elzárták az Egyh. egészétől, részben védelmet nyújtottak az iszlám ellen. Sok K-i eretnek menekült ~ba, a kopt monofizitizmus mégis uralkodó maradt. ~ népe a környezetben élő zsidóktól és mohamedánoktól átvette a körülmetélést, a szombat magatartását, étkezési és tisztálkodási szabályokat, s fő tp-ukban szövetségládát őriznek. 1950-ig ~ nemz. egyh-a az alexandriai kopt pátr. alá tartozott, 1959: szakadt el tőle. - A Rómával való kapcsolat a kk-ba nyúlik vissza. A port-ok ~ban keresték →János papkirályt. A keresztesek külön fölhívták a pápák figyelmét ~ ker. népére, mire a p-k bullákat, ferences, ill. domonkos követeket küldtek az etiópokhoz az unió érdekében. Rómában etióp zarándokházat alapítottak. E fáradozások eredménytelenek maradtak, mint a firenzei zsin. is, melyet 1439: néhány etiópiai is aláírt. 1507: ~ szöv-et kötött Port-val a mohamedánok ellen, akik végigdúlták az országot, minden ktort elpusztítottak, minden bibliát és ikont elégettek, úgyhogy ~ban alig van 1555 előtti egyh. emlék. A mohamedánok legyőzése után a kat-okat elűzték. Szt Ignác jezsuita misszion-okat küldött ~ba, kiknek több évtizedes fáradozása után az uralkodó 1626: a kat. vallást államvallássá tette. Az új jezsuita pátr. ~ kereszténységének sajátos formáit pogány maradványnak tekintette, amit szigorú latinizálással akart kiirtani. Ezért 1632: a föllázadt kopt papok és nép elűzte a kat-okat. Ezután kapuc-ok és ferencesek fáradoztak az unióért, legtöbbjük vt. lett, de az unió nem jött létre. ~ új missz. korszakát É-on 1843: a lazaristák, D-en 1846: a kapuc-ok nyitották meg. Az ol. uralom alatt a fr. misszion-oknak el kellett hagyniuk ~t, ahol a II. vh. óta lazaristák, kapuc-ok, veronai misszion-ok és jezsuiták dolgoznak. - Egyh-szervezete: 1937: Harar ap. vik., 1961: Addisz-Abeba érsség, Adigrat, Asmara ppség, 1979: Awasa ap. vik. - Lakossága 1980: 31 mill., 60%-a abesszin ort., 30%-a mohamedán, 227.000 prot., 210.000 kat. - 1991: 53.383.000. **

LThK I:998. - Földünk 1978:22. - Kiss 1978:209.  - EWYB 1993.I:1051.